Dyżury

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 1800 do 800 dnia następnego

  • całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy

Dyżurujący lekarze i pielęgniarki udzielają świadczeń w ambulatorium, a w przypadkach medycznie uzasadnionych mogą również udzielać pomocy w domu pacjenta.

Zamawiając wizytę domową należy pamiętać, by poprosić o nią w placówce posiadającej ambulatorium na obszarze, w którym przebywamy.

Realizatorem świadczeń medycznych

dla mieszkańców gminy Chełmek w warunkach domowych jest:


Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w OświęcimiuŚwiadczenia udzielane są w:

OŚWIĘCIMIU:

ul. Garbarska 1, 32 – 600 Oświęcim

(przychodnia ZLA Oświęcim)

tel. 33 843 05 95

W razie pogorszenia stanu zdrowia pacjent może wybrać dowolne ambulatorium na terenie województwa.

Nie obowiązuje rejonizacja.

Informację o tym, gdzie na danym obszarze sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska dostępne są na tablicach ogłoszeń w SG ZOZ w Chełmku, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania. Może z nich skorzystać każdy ubezpieczony pacjent.

 Wykaz ambulatoriów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Małopolsceoraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem:

http://www.nfz-krakow.pl/index.php?site=art&idd=0&ida=605

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia zaleca się wezwanie ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (POGOTOWIE RATUNKOWE).

Aby wezwać  zespół ratownictwa medycznego powinni Państwo zadzwonić pod numer 999 lub 112.