Poradnia dziecka

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

 

 

Pediatria to specjalność medycyny zajmująca się zdrowiem i chorobami człowieka w wieku dziecięcym i rozwojowym (do 18 roku życia, później leczenie przejmuje najczęściej internista). Pediatria wraz z interną, pielęgniarką środowiskową oraz położną stanowi opiekę w ramach POZ.

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ, lekarz pierwszego kontaktu) - to zasadniczy i podstawowy element opieki zdrowotnej w Polsce. Lekarz POZ sprawuje kompleksowa opiekę nad pacjentami którzy złożyli deklaracje wyboru. Oznacza to leczenie oraz profilaktykę chorób, rehabilitację, a także orzekanie o stanie zdrowia.

 

W ramach pediatrii w naszej przychodni działa:

- Poradnia Dzieci Chorych

- Poradnia Dzieci Zdrowych

- Punkt Szczepień

Lekarze medycyny:

Janusz Betlej


Magdalena Świdzińska