Strona główna / Poradnie
Poradnia ogólna

Poradnia świadczy opiekę medyczną dla dorosłych i dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00.

Świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej obejmują:

 • badania i porady lekarskie
 • wizyty domowe,
 • diagnostykę w zakresie ustalonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia (badania laboratoryjne, RTG, USG),
 • kierowanie na leczenie do poradni specjalistycznych, do szpitala i sanatorium,
 • szczepienia ochronne dorosłych i dzieci,
 • badania bilansowe,
 • zabiegi pielęgniarskie,
 • opiekę pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i położnej środowiskowo-rodzinnej,
 • promocję zdrowia i działalność profilaktyczną,
 • obsługę karty onkologicznej DILO,
 • transport sanitarny POZ,
 • orzekanie o czasowej niezdolności do pracy.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej istnieje możliwość konsultacji diabetologicznej. Pacjenci konsultowani są przez Annę Latos – spec. diabetologa, spec. chorób wewnętrznych.

Lekarze przyjmujący w Poradni POZ:

 • Dorota Kapusta – lek. chorób wewnętrznych, spec. reumatolog
 • Jan Franczyk – spec. medycyny rodzinnej, medycyny ogólnej, lek. chorób wewnętrznych
 • Hani Youssef – lek. medycyny rodzinnej, lek. chorób wewnętrznych, spec. medycyny pracy
 • Katarzyna Stępień-Niziołek - lekarz
 • Teresa Gziut – spec. medycyny rodzinnej, lekarz pediatra
 • Walasik Joanna - lekarz w trakcie spec. z medycyny rodzinnej
 • Barbara Kowalczyk-Razowska - spec. pediatra
 • Martyna Nobis - spec. pediatra
 • Dorota Pietrzak - lekarz w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Brunon Kolczyk - lekarz w trakcie spec. z medycyny rodzinnej

Ustalenie wizyty:

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub internetowo - poprzez platformę e-rejestracji.

Poradnia POZ pracuje zgodnie z harmonogramem ustalonym z Narodowym Funduszem Zdrowia dostępnym w Przychodni.

Przed pierwszą wizytą należy wypełnić deklarację wyboru, aby dokonać zapisu do lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej oraz położnej środowiskowo-rodzinnej.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

 • dowodu osobistego / książeczkę zdrowia dziecka,
 • posiadanych wyników badań,
 • dotychczasową dokumentację medyczną.

Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna

Współpracuje z lekarzem rodzinnym oraz innymi specjalistami zależnie od potrzeb pacjenta. Zadaniem pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej jest kompleksowa realizacja świadczeń zdrowotnych w gabinecie zabiegowym, a w uzasadnionych przypadkach i na zlecenie lekarza również w domu pacjenta.

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne:

 • piel. Anna Chmielowiec
 • piel. Halina Kasza
 • piel. Dorota Piątek
 • piel. Jolanta Zajas

Ustalenie wizyty:

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub internetowo - poprzez platformę e-rejestracji.

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna pracuje zgodnie z harmonogramem ustalonym z Narodowym Funduszem Zdrowia dostępnym w Przychodni.

Przed pierwszą wizytą należy wypełnić deklarację wyboru, aby dokonać zapisu aby dokonać zapisu do pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

 • dowodu osobistego / książeczkę zdrowia dziecka,
 • posiadanych wyników badań,
 • dotychczasową dokumentację medyczną.

Położna Środowiskowo-Rodzinna

Położna środowiskowo-rodzinna (Położna POZ) świadczy kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-ginekologiczną w zakresie:

 • opieki nad kobietą w okresie ciąży od 21 tygodnia ciąży,
 • opieki nad kobietą w połogu,
 • opieki nad kobietą po zbiegu ginekologicznym lub ginekologiczno-onkologicznym (na podstawie skierowania ze szpitala),
 • opieki nad noworodkiem,
 • opieki nad niemowlęciem w pierwszych 6-tygodniach życia,
 • pobierania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, zgodnie z zawartą umową z NFZ.

Położne środowiskowo-rodzinne:

 • lic. poł. Iwona Byrska
 • poł. Klaudia Krzemień

Ustalenie wizyty:

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub internetowo - poprzez platformę e-rejestracji.

Położna środowiskowo-rodzinna pracuje zgodnie z harmonogramem ustalonym z Narodowym Funduszem Zdrowia dostępnym w Przychodni.

Przed pierwszą wizytą należy wypełnić deklarację wyboru, aby dokonać zapisu do położnej środowiskowo-rodzinnej.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

 • dowodu osobistego / książeczkę zdrowia dziecka,
 • posiadanych wyników badań,
 • dotychczasową dokumentację medyczną.

Poradnia dziecka

Pediatria to specjalność medycyny zajmująca się zdrowiem i chorobami człowieka w wieku dziecięcym i rozwojowym (do 18 roku życia, później leczenie przejmuje najczęściej internista). Pediatria wraz z interną, pielęgniarką środowiskową oraz położną stanowi opiekę w ramach POZ.

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ, lekarz pierwszego kontaktu) - to zasadniczy i podstawowy element opieki zdrowotnej w Polsce. Lekarz POZ sprawuje kompleksowa opiekę nad pacjentami którzy złożyli deklaracje wyboru. Oznacza to leczenie oraz profilaktykę chorób, rehabilitację, a także orzekanie o stanie zdrowia.

W ramach pediatrii w naszej przychodni działa:

 • Poradnia Dzieci Chorych,
 • Poradnia Dzieci Zdrowych,
 • Punkt Szczepień

Lekarze przyjmujący w Poradni dziecka:

 • Martyna Nobis – spec. pediatra
 • Barbara Kowalczyk - Razowska - spec. pediatra
 • Kinga Kasperczyk - spec. medycyny rodzinnej, lekarz pediatra
 • Dorota Pietrzak - lekarz w trakcie specjalizacji z pediatrii

Ustalenie wizyty:

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub internetowo - poprzez platformę e-rejestracji.

Poradnia dziecka pracuje zgodnie z harmonogramem ustalonym z Narodowym Funduszem Zdrowia dostępnym w Przychodni.

Przed pierwszą wizytą należy wypełnić deklarację wyboru, aby dokonać zapisu do lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej oraz położnej środowiskowo-rodzinnej.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

 • dowodu osobistego,
 • posiadanych wyników badań,
 • dotychczasową dokumentację medyczną.

Poradnia neurologiczna

Poradnia przyjmuje pacjentów z chorobami układu nerwowego oraz prowadzi diagnostykę i leczenie w trybie ambulatoryjnym, między innymi:

 • zaburzeń snu – chrapanie i bezdech,
 • schorzeń kręgosłupa,
 • bóle i zawroty głowy,
 • padaczka,
 • udary mózgu,
 • stwardnienie rozsiane,
 • choroba Parkinsona,
 • choroba Alzheimera,
 • nowotwory układu nerwowego.

Lekarze przyjmujący w Poradni Neurologicznej:

 • Irena Harmata – Kozicka – spec. neurolog
 • Anna Buczak - Sala - spec. neurolog

Ustalenie wizyty:

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub internetowo - poprzez platformę e-rejestracji.

Poradnia neurologiczna pracuje zgodnie z harmonogramem ustalonym z Narodowym Funduszem Zdrowia dostępnym w Przychodni.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

 • dowodu osobistego,
 • posiadanych wyników badań,
 • skierowania i zaleceń od lekarza prowadzącego,
 • dotychczasową dokumentację medyczną.

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń narządu wzroku, z uwzględnieniem schorzeń współistniejących: cukrzycy, choroby reumatycznej i nadciśnieniowej, jaskry, zaćmy oraz zeza.

Pacjent w ramach wizyty w poradni może skorzystać z następujących świadczeń:

 • doboru szkieł korekcyjnych;
 • badania dna oka;
 • badania przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej;
 • skiaskopii, czyli badania refrakcji oka;
 • bezdotykowego mierzenie ciśnienia śródgałkowego;
 • usuwania ciał obcych ze spojówki i rogówki.

Lekarz przyjmujący w Poradni Okulistycznej:

 • Jadwiga Chłapek – lek. spec. okulista
 • Natalia Soroka – lek. spec. okulista

Ustalenie wizyty:

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub internetowo - poprzez platformę e-rejestracji.

Poradnia okulistyczna pracuje zgodnie z harmonogramem ustalonym z Narodowym Funduszem Zdrowia dostępnym w Przychodni.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

 • dowodu osobistego,
 • posiadanych wyników badań,
 • skierowania i zaleceń od lekarza prowadzącego,
 • dotychczasową dokumentację medyczną.

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna zajmuje się leczeniem stomatologicznym dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Świadczenia realizowane w poradni to między innymi:

 • stomatologia zachowawcza;
 • protetyka;

Podczas pierwszej wizyty zbierany jest wywiad, który pozwoli zapoznać się z problemami stomatologicznymi pacjenta, wykonywana jest diagnostyka rentgenowska i ustalany jest plan leczenia.

Lekarz przyjmujący w Poradni Stomatologicznej:

 • lek. stom. Joanna Knapik
 • lek. stom. Agnieszka Giermek
 • lek. stom. Magdalena Sasinowska
 • lek. stom. Bogusława Smrek
 • lek. stom. Damian Czerwonka
 • lek. stom. Anna Szpyra

Ustalenie wizyty:

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub internetowo - poprzez platformę e-rejestracji.

Poradnia stomatologiczna pracuje zgodnie z harmonogramem ustalonym z Narodowym Funduszem Zdrowia dostępnym w Przychodni.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

 • dowodu osobistego,
 • posiadanych wyników badań,
 • skierowania i zaleceń od lekarza prowadzącego,
 • dotychczasową dokumentację medyczną.

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami układu moczowo-płciowego, między innymi:

 • kamicy dróg moczowych;
 • stanów zapalnych nerek, pęcherza i cewki moczowej;
 • nowotworów pęcherza, jąder, prącia;
 • choroby prostaty;
 • nietrzymaniem i zaleganiem moczu.

Świadczenia udzielane w ramach poradni to między innymi pomoc w przypadku cewnikowania, płukania pęcherza, kalibracji cewki, wymiany nefrostomii, zmiany opatrunków, pobieranie wymazów z cewki moczowej oraz zabieg usunięcia stulejki.

Lekarze przyjmujący w Poradni Urologicznej:

 • Kazimierz Rajchel – spec. urolog
 • Ryszard Satalecki - spec. urolog, lek. chirurgii ogólnej
 • Bartosz Binek – spec. urolog

Ustalenie wizyty:

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub internetowo - poprzez platformę e-rejestracji.

Poradnia urologiczna pracuje zgodnie z harmonogramem ustalonym z Narodowym Funduszem Zdrowia dostępnym w Przychodni.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

 • dowodu osobistego,
 • posiadanych wyników badań,
 • skierowania i zaleceń od lekarza prowadzącego,
 • dotychczasową dokumentację medyczną.

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychiatrycznych, między innymi:

 • schizofrenią;
 • depresją;
 • nerwicą związaną ze stresem oraz pod postacią somatyczną;
 • padaczką;
 • uzależnieniami,
 • niedorozwojem umysłowym;
 • zaburzeniami zachowania i emocji.

W ramach poradni prowadzone są terapie indywidualne i grupowe dla pacjentów nerwicowych oraz psychoedukacje pacjentów i ich rodzin.

Lekarz przyjmujący w Poradni Zdrowia Psychicznego:

 • Katarzyna Drozdowicz – lek. spec. psychiatra
 • Aneta Kóska – lek. spec. psychiatra
 • mgr Agata Lach - psycholog

Ustalenie wizyty:

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub internetowo - poprzez platformę e-rejestracji.

Poradnia zdrowia psychicznego pracuje zgodnie z harmonogramem ustalonym z Narodowym Funduszem Zdrowia dostępnym w Przychodni.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

 • dowodu osobistego,
 • posiadanych wyników badań,
 • skierowania i zaleceń od lekarza prowadzącego,
 • dotychczasową dokumentację medyczną.

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna realizuje świadczenia poprzez poradę lekarską rehabilitacyjną, obejmującą:

 • ogólną ocenę stanu zdrowia pacjenta – badanie lekarskie,
 • skierowania na konsultację i badania dodatkowe,
 • wypisanie zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, oraz innych zleceń i wniosków,
 • zaplanowanie postępowania rehabilitacyjnego (ustalenie programu usprawnienia leczniczego),
 • wystawienie skierowania na fizjoterapię i leczenie uzdrowiskowe,
 • końcową ocenę procesu usprawniania.

Lekarz przyjmujący w Poradni Rehabilitacyjnej:

 • dr n.med. Stanisław Jankowski – spec. rehabilitacja medyczna
 • Bożena Łącka – spec. rehabilitacja medyczna

Ustalenie wizyty:

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub internetowo - poprzez platformę e-rejestracji.

Poradnia rehabilitacyjna pracuje zgodnie z harmonogramem ustalonym z Narodowym Funduszem Zdrowia dostępnym w Przychodni.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

 • dowodu osobistego,
 • posiadanych wyników badań,
 • skierowania i zaleceń od lekarza prowadzącego,
 • dotychczasową dokumentację medyczną.

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Zajmuje się leczeniem nabytych i wrodzonych schorzeń narządu ruchu dla pacjentów wszystkich grup wiekowych oraz leczeniem wad postawy u dzieci. Lekarze specjaliści przyjmujący pacjentów w naszej poradni kwalifikują chorych na odpowiedni rodzaj rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym zlecając kompleks niezbędnych zabiegów i badań medycznych.

W ośrodku dziennej rehabilitacji leczymy między innymi:

 • stany pourazowe;
 • zwyrodnienia;
 • złamania;
 • zwichnięcia, skręcenia i stłuczenia kończyn;
 • urazy więzadłowe stawu kolanowego oraz zmiany przeciążeniowe;
 • ortopedyczne wady wrodzone i nabyte narządu ruchu;
 • zespoły bólowe stawu kolanowego.

Do zakresu świadczonych usług medycznych zapewnianych przez poradnie zalicza się wywiad diagnostyczny, konsultacja w pełnym zakresie i ocena problemów występujących u chorego oraz opieka pielęgniarska jak i również badanie fizykalne. Owe czynności pozwolą na rzetelną ocenę aktywności ruchowej pacjenta, jego czucia powierzchownego i głębokiego, odruchów ścięgnisto okostnowych oraz zakresu ruchu w stawach.

Ponadto do kompetencji naszego ośrodka należy prewencja schorzeń narządu ruchu i ich powikłań oraz edukacja zdrowotna naszych pacjentów. Naszym pacjentom przysługują wizyty konsultacyjne w okresie przed i poszpitalnym.

Lekarz przyjmujący w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej:

 • dr n.med. Stanisław Jankowski – spec. rehabilitacja medyczna
 • Bożena Łącka – spec. rehabilitacja medyczna

Ustalenie wizyty:

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub internetowo - poprzez platformę e-rejestracji.

Poradnia rehabilitacyjna pracuje zgodnie z harmonogramem ustalonym z Narodowym Funduszem Zdrowia dostępnym w Przychodni.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

 • dowodu osobistego,
 • posiadanych wyników badań,
 • skierowania i zaleceń od lekarza prowadzącego,
 • dotychczasową dokumentację medyczną.

Fizjoterapia ambulatoryjna

W ramach fizjoterapii ambulatoryjnej pacjentowi przysługują zabiegi z zakresu:

 • Fizykoterapii: elektroterapia, światłolecznictwo, leczenie zmiennym polem elektromagnetycznym i magnetycznym, ultradźwięki, hydroterapia, krioterapia.
 • Kinezyterapii: ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, pionizacja – prowadzone indywidualnie przez osobę prowadzącą fizjoterapię, ćwiczenia różne: czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne, nauka czynności lokomocyjnych, zabiegi z użyciem wyciągów, laseroterapia.
 • Masażu.

Ustalenie wizyty:

Skierowanie na fizjoterapię może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 od dnia od jego wystawienia.

W ramach świadczeń gwarantowanych jednemu pacjentowi przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym.


Medycyna pracy

Poradnia medycyny oferuje przeprowadzenie wszystkich niezbędnych i wymaganych prawem badań pracowników. Zakres badań dostosowuje się do stanowiska pracy, uwzględniając czynniki ryzyka występujące na danym stanowisku.

W poradni wykonywane są:

 • badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników;
 • badania lekarskie w kierunku wydania orzeczeń sanitarno-epidemiologicznych;
 • badania kierowców i kandydatów na kierowców;
 • próby wysokościowe, w narażeniu na hałas;
 • badania wynikające z chorób zawodowych i koniecznych do wykonania na skutek wypadków przy pracy oraz zdarzeń nagłych.

Pacjent ma możliwość odbycia konsultacji specjalistycznych, wykonania badań laboratoryjnych, EKG, spirometrii, audiometrii oraz RTG.

Na podstawie wykonanych badań wystawione zostaje orzeczenie lekarskie

Ponad to poradnia wykonuje badania dotyczące oceny możliwości pobierania nauki przez kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych oraz uczniów tych szkół, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Ustalenie wizyty:

W celu ustalenia terminu wizyty pacjenci mogą się zarejestrować telefonicznie, bezpośrednio w rejestracji.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

 • dowodu osobistego,
 • posiadanych wyników badań,
 • skierowania i zaleceń od lekarza prowadzącego,
 • dotychczasową dokumentację medyczną.

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób nosa, zatok, uszu, gardła, krtani. Wykonywane są także:

 • badania audiometryczne;
 • tonometryczne;
 • zabiegi płukania uszu i nosa.

Lekarz przyjmujący w Poradni Otolaryngologicznej:

 • Lucyna Plewniak-Walczak – lek. otolaryngolog

Ustalenie wizyty:

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub internetowo - poprzez platformę e-rejestracji.

Poradnia otolaryngologiczna pracuje zgodnie z harmonogramem ustalonym z Narodowym Funduszem Zdrowia dostępnym w Przychodni.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

 • dowodu osobistego,
 • posiadanych wyników badań,
 • skierowania i zaleceń od lekarza prowadzącego,
 • dotychczasową dokumentację medyczną.

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza zajmuje się między innymi diagnostyką, profilaktyką i leczeniem schorzeń ginekologicznych, zaburzeniami miesiączkowania oraz innymi schorzeniami układu moczowo-płciowego. Ponad to sprawuje opiekę nad kobietą ciężarną w przebiegu ciąży i połogu. W poradni można skorzystać z nieodpłatnego badania cytologicznego w ramach Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Poradnia zajmuje się między innymi:

 • diagnostyką i leczeniem stanów zapalnych układu moczowego, narządu rodnego, nadżerek, mięśniaków, torbieli, polipów;
 • doborem antykoncepcji
 • poradami dotyczącymi planowania rodziny, samodzielnego badania piersi.

Lekarze przyjmujący w Poradni Ginekologiczno-Położniczej:

 • Agnieszka Tymińska- Bandoła – spec. ginekolog-położnik
 • Janusz Partyka – spec. ginekolog-położnik

Położne przyjmujące w Poradni Ginekologiczno-Położniczej:

 • lic. poł. Iwona Byrska

Ustalenie wizyty:

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub internetowo - poprzez platformę e-rejestracji.

Poradnia ginekologiczno-położnicza pracuje zgodnie z harmonogramem ustalonym z Narodowym Funduszem Zdrowia dostępnym w Przychodni.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

 • dowodu osobistego,
 • posiadanych wyników badań,
 • skierowania i zaleceń od lekarza prowadzącego,
 • dotychczasową dokumentację medyczną.

Poradnia reumatologiczna

Poradnia Reumatologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami zapalnymi narządu ruchu, chorobami tkanki łącznej oraz chorobą zwyrodnieniową stawów.

Do najczęstszych chorób reumatologicznych należą:

 • zapalenie kości i stawów,
 • reumatoidalne zapalenie stawów (RZS),
 • choroby tkanki łącznej,
 • układowy toczeń rumieniowaty,
 • łuszczycowe zapalenie stawów,
 • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.

Na zlecenie lekarza wykonywane są również w trybie ambulatoryjnym zabiegi diagnostyczne, jak na przykład: wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł, aspiracja z kaletki ręki oraz inne zabiegi w zakresie mięśnia, ścięgna, powięzi i kaletki.

Lekarz przyjmujący w Poradni Reumatologicznej:

 • Dorota Kapusta - spec. reumatolog, lek. chorób wewnętrznych
 • Magdalena Laskowska - spec. reumatolog, lek. chorób wewnętrznych

Ustalenie wizyty:

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub internetowo - poprzez platformę e-rejestracji.

Poradnia reumatologiczna pracuje zgodnie z harmonogramem ustalonym z Narodowym Funduszem Zdrowia dostępnym w Przychodni.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

 • dowodu osobistego,
 • posiadanych wyników badań,
 • skierowania i zaleceń od lekarza prowadzącego,
 • dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia.

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Ogólnej zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń chirurgicznych, między innymi:

 • zwichnięć, złamań, skręceń, stłuczeń;
 • leczeniem i diagnostyką świeżych oraz przewlekłych ran.

Poradnia przygotowuje pacjenta do planowanych zabiegów chirurgicznych. Pacjent może kontynuować leczenie poszpitalne, ma zapewnioną opiekę pooperacyjną, między innymi poprzez możliwość zmiany opatrunków oraz usuwania szwów.

Lekarz przyjmujący w Poradni Chirurgii Ogólnej:

 • dr n.med. Mariusz Ciopała – spec. chirurgii ogólnej
 • Aleksander Brażnik – spec. chirurgii ogólnej

Ustalenie wizyty:

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub internetowo - poprzez platformę e-rejestracji.

Poradnia chirurgii ogólnej pracuje zgodnie z harmonogramem ustalonym z Narodowym Funduszem Zdrowia dostępnym w Przychodni.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

 • dowodu osobistego,
 • posiadanych wyników badań,
 • skierowania i zaleceń od lekarza prowadzącego,
 • dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia.

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu kostno-stawowego oraz ich powikłań. Wykonuje między innymi punkcje stawów, dostawowe podanie leków oraz ostrzyknięcia okołostawowe. Pacjent ma zapewnioną opiekę przed i po leczeniu szpitalnym.

Lekarz przyjmujący w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej:

 • Janusz Bolisęga – spec. ortopedii i traumatologii
 • Krzysztof Binek – spec. ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Ustalenie wizyty:

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub internetowo - poprzez platformę e-rejestracji.

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej pracuje zgodnie z harmonogramem ustalonym z Narodowym Funduszem Zdrowia dostępnym w Przychodni.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

 • dowodu osobistego,
 • posiadanych wyników badań,
 • skierowania i zaleceń od lekarza prowadzącego,
 • dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia.

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna zajmuje się leczeniem zaburzeń gruczołów odpowiedzialnych za wydzielanie hormonów, między innymi:

 • nadczynności i niedoczynności tarczycy,
 • woli guzkowych,
 • nadczynności i niedoczynności pierwotnej, niedoczynności przytarczyc pooperacyjnej oraz po radioterapii,
 • chorobach nadnerczy,
 • chorobach przysadki: guzy przysadki, nadczynność i niedoczynność przysadki,
 • zespole policystycznych jajników,
 • osteoporozie

Lekarze przyjmujący w Poradni Endokrynologicznej:

 • dr n. med. Jacek Szymkowiak – spec. endokrynolog

Ustalenie wizyty:

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub internetowo - poprzez platformę e-rejestracji.

Poradnia endokrynologiczna pracuje zgodnie z harmonogramem ustalonym z Narodowym Funduszem Zdrowia dostępnym w Przychodni.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

 • dowodu osobistego,
 • posiadanych wyników badań,
 • skierowania i zaleceń od lekarza prowadzącego,
 • dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia.

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób serca, układu krążenia oraz choroby nadciśnieniowej.

Badania diagnostyczne, które pacjent może wykonać w poradni to:

 • echo serca;
 • 24-godzinne EKG – metodą Holtera;
 • Holter ciśnieniowy;
 • EKG spoczynkowe.

Lekarze przyjmujący w Poradni Kardiologicznej:

 • Wojciech Szczurek – spec. kardiolog, spec. chorób wewnętrznych
 • Alina Łoboda - spec. kardiolog
 • Dawid Kudliński – spec. kardiolog

Ustalenie wizyty:

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub internetowo - poprzez platformę e-rejestracji.

Poradnia kardiologiczna pracuje zgodnie z harmonogramem ustalonym z Narodowym Funduszem Zdrowia dostępnym w Przychodni.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

 • dowodu osobistego,
 • posiadanych wyników badań,
 • skierowania i zaleceń od lekarza prowadzącego,
 • dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia.