Polityka prywatności

Strona główna / Polityka prywatności
Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku

 • Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 32-660 Chełmek, ul. Staicha 1 lub telefonując pod numer: 33 846 15 90. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych: Olga Mańka-Stachura, pisząc na adres: omanka@sgzoz.pl lub telefonując pod numer: 338461483
 • Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 • W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
 • W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.


Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym na terenie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku

 • Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 32-660 Chełmek, ul. Staicha 1 lub telefonując pod numer: 33 846 15 90. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych: Olga Mańka-Stachura, pisząc na adres: omanka@sgzoz.pl lub telefonując pod numer: 338461483
 • Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: drogę wjazdową do przychodni, parkingi znajdujące się na terenie przychodni, wejścia do budynków a także część obszaru znajdującego się wewnątrz budynków przychodni.
 • Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 • W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
 • * Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku

 • Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 32-660 Chełmek, ul. Staicha 1 lub telefonując pod numer: 33 846 15 90. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych: Olga Mańka-Stachura, pisząc na adres: omanka@sgzoz.pl lub telefonując pod numer: 338461483
 • Twoje dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych. Podanie twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani / Pana osoby w procesie rekrutacji.
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 • Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony wyrażoną przez Ciebie zgodą.
 • Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 • W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
 • * Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.


Klauzula informacyjna dotycząca osób ewidencjonowanych w rejestrze korespondencji Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku

 • Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 32-660 Chełmek, ul. Staicha 1 lub telefonując pod numer: 33 846 15 90. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych: Olga Mańka-Stachura, pisząc na adres: omanka@sgzoz.pl lub telefonując pod numer: 338461483.
 • Twoje dane przetwarzane są w celu, w którym zostały podane i w celu prowadzenia rejestru poczty przychodzącej i wychodzącej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm.).
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi u Administratora.
 • Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 • W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • *W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
 • * Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.


Klauzula informacyjna dla pacjentów korzystających ze szczepień przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku

 • Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 32-660 Chełmek, ul. Staicha 1 lub telefonując pod numer: 33 846 15 90. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych: Olga Mańka-Stachura, pisząc na adres: omanka@sgzoz.pl lub telefonując pod numer: 338461483.
 • Twoje dane przetwarzane są w celu świadczenia usług medycznych, w tym organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2(COVID-19), wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 • Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 6 ust. 1 lit. a, c, d) oraz art. 9 ust.1 lit. h, i) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 • W uzasadnionych przypadkach Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora także w innych celach niż zdrowotne, wskazanych w RODO, w szczególności w celach określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) –f) lub art. 9 ust. 2 lit. c), f), g), i), j). Do celów innych niż zdrowotne uzasadniających przetwarzanie danych o zdrowiu może należeć konieczność wystawiania niektórych zaświadczeń, obrona praw i dochodzenie roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną przez niego działalnością, prowadzenie nieinterwencyjnej działalności badawczo-naukowe, a także ochrona praw i bezpieczeństwa Pacjentów i innych osób.
 • Państwa dane osobowe mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym, realizującym zadania na polecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. w ramach administrowania i serwisowania systemami informatycznymi.
 • Administrator otrzymał Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze umowy powierzenia, a także Centrum e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia w celu organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).
 • Administrator nie przewiduje przekazywania Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 • Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa lub do czasu wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli przetwarzanie Państwa danych nie będzie wymagane przepisami obowiązującego prawa).
 • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również macie prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w granicach określonych przepisami prawa. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa i wewnętrzne regulacje SGZOZ w Chełmku.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w szczepieniu przeciwko COVID-19 w SGZOZ w Chełmku.
 • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 • Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.