Strona główna / Pobierz

Pliki do pobrania

Upoważnienie do odbioru recept lub zleceń
Zapotrzebowanie na leki stałe
Upoważnienie do wydania kopii dokumentacji medycznej
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19
Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19
Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19
Wniosek o zapewnienie dostępności
Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej