Strona główna / Pobierz

Pliki do pobrania

Upoważnienie do odbioru recept lub zleceń
Zapotrzebowanie na leki stałe
Upoważnienie do wydania kopii dokumentacji medycznej
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19