Pliki do pobrania

Strona główna / Pobierz

Upoważnienie do odbioru recept lub zleceń

Zapotrzebowanie na leki stałe

Upoważnienie do wydania kopii dokumentacji medycznej

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

Wniosek o zapewnienie dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej