Strona główna / O nas

Kim Jesteśmy

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku jest podmiotem leczniczym, który swoją działalność rozpoczął 1 lutego 1999 roku. Znajdujemy się w Chełmku, przy ulicy Staicha 1. Oferujemy szeroki zakres bezpłatnych usług medycznych, dla pacjentów ubezpieczonych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie:

  • Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ): lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, położna środowiskowo-rodzinna, pielęgniarka szkolna.
  • Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS): endokrynologia, neurologia, reumatologia, położnictwo i ginekologia, chirurgia ogólna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, okulistyka, otolaryngologia, urologia, kardiologia.
  • Świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych.
  • Lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej.
  • Fizjoterapii ambulatoryjnej.
  • Ośrodka rehabilitacji dziennej.
  • Świadczeń ogólnostomatologicznych dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia.

W swoich strukturach posiadamy Pracownię Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownię Diagnostyki Obrazowej RTG i USG, Pracownię EEG i Spirometrii. Pacjent może również wykonać badania z zakresu medycyny pracy.

Nasza placówka jest miejscem przyjaznym pacjentom. Dzięki szerokiemu zakresowi świadczonych usług pacjent kompleksowo może z nich skorzystać. Chcąc ustalić wizytę może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub internetowo poprzez platformę e-rejestracji dostępną na naszej stronie internetowej. Budynek wyposażony jest w windę, co pozwala osobom niepełnosprawnym swobodnie poruszać się po nim. Dla najmłodszych pacjentów przygotowaliśmy kącik zabaw. Ciągle zmieniające się preferencje i oczekiwania Pacjentów, a także trendy rynku usług medycznych obligują nas do tego, aby oferować usługi medyczne w najwyższym standardzie. Staramy się poszerzać naszą ofertę poprzez unowocześnianie świadczonych usług, aparatury medycznej oraz szkolenie personelu medycznego.

Nasza Misja

Celem naszego zakładu jest zagwarantowanie naszym pacjentom dobrego zdrowia i samopoczucia jako najważniejszej wartości w życiu człowieka. By tego osiągnąć nieustannie jesteśmy zaangażowani w prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia. Świadczenia oferowane są bezpłatnie w ramach ubezpieczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nasi pacjenci otoczeni są opieką i pielęgnacją przez najlepszych w regionie specjalistów, w tym również przez pielęgniarki środowiskowe oraz położne. W uzasadnionych medycznie sytuacjach pacjentowi przysługuje transport sanitarny, który nasz SGZOZ świadczy za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Zapraszamy do zapoznania się cennikiem usług oferowanych w naszej przychodni, aktualnie obowiązującym regulaminem, treścią naszego statutu, które są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Polityka Jakości

Celem głównym SGZOZ w Chełmku jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.