Strona główna / Dział usług odpłatnych

Dział usług odpłatnych

Grafika - personel medyczny

Zapisy art. 44 ustawy o Działalności Leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z poźn. Zm.) dopuszczają możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych za całkowitą odpłatnością (osobom nieuprawnionym, w sytuacji gdy dane świadczenie wykracza poza świadczenia gwarantowane koszykiem świadczeń gwarantowanych). Świadczenia te muszą być udzielane tylko i wyłącznie w terminach innych niż te, które są zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (poza harmonogramem pracy danej poradni). Ponadto udzielanie odpłatnych świadczeń nie może wpływać na kolejkę oczekujących osób, które korzystają ze świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oznacza to, że nie może dojść do sytuacji, w której pacjent opłacający dane świadczenie z własnych środków będzie „preferowany”, z kolei pacjent korzystający ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, będzie przesuwany w kolejce oczekujących na późniejsze terminy. Jednakże decyzja pacjenta o skorzystaniu z odpłatnych świadczeń musi być w pełni świadoma. Pacjent musi zostać poinformowany o tym, że uzyskanie świadczenia może być nieodpłatne, zarówno w tej placówce jak i w każdej innej, która posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na tożsamy zakres świadczeń. Opisany sposób informowania pacjenta winien nastąpić przed odpłatnym udzieleniem świadczenia. Pacjent chcący skorzystać odpłatnie z danego świadczenia składa pisemne oświadczenie, że został poinformowany o możliwości uzyskania świadczenia nieodpłatnie, lecz świadomie zdecydował się na odpłatne otrzymanie świadczenia zdrowotnego.

Godziny pracy:

Cennik usług płatnych

PORADNIA OKULISTYCZNA
PORADNIA LARYNGOLOGICZNA

Audiometria : 50,00


Tympanometria : 22,00 PLN


Badanie odruchu strzemiączkowego : 11,00 PLN


Płukanie ucha : 11,00 PLN


Usuwanie wydzielin z ucha ssakiem : 11,00 PLN


Usunięcie ciała obcego z nosa : 16,50 PLN


Usunięcie ciała obcego z ucha : 16,50 PLN


Założenie tamponady nosa : 27,50 PLN


Usunięcie tamponady nosa : 22,00 PLN


Usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych : 22,00 PLN


PORADNIA KARDIOLOGICZNA

EKG : 16,50


Echo serca : 77,00 PLN


Holter EKG : 66,00 PLN


Holter RR : 66,00 PLN


Pomiar ciśnienia RR : 5,50 PLN


PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ I URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Wrośnięty paznokieć : 165,00


Usunięcie (wycięcie) pojedynczej zmiany : 165,00 PLN


Wycięcie zmiany z badaniem histopatologicznym : 198,00 PLN


Punkcja stawu : 44,00 PLN


Blokada stawu : 55,00 PLN


Usunięcie szwów : 22,00 PLN


Zmiana opatrunku : 27,50 PLN


Blokady stawów obwodowych : 44,00 PLN


Znieczulenie miejscowe : 22,00 PLN


Szycie rany prostej : 33,00 PLN


Nacięcie krwiaka, ropnia : 33,00 PLN


Opatrunek kontrolny z udziałem lekarza : 38,50 PLN


Opatrunek kontrolny bez udziału lekarza : 27,50 PLN


Założenie longety gipsowej małej : 55,00 PLN


Założenie longety gipsowej dużej : 88,00 PLN


Założenie gipsu pełnego, małego : 88,00 PLN


Założenie gipsu pełnego, dużego : 110,00 PLN


Zdjęcie gipsu małego - kończyna górna : 33,00 PLN


Zdjęcie gipsu dużego - kończyna dolna : 55,00 PLN


Gipsotomia - korekcja, ustawienie : 154,00 PLN


Założenie lub zdjęcie opatrunku gipsowego : 55,00 PLN


MEDYCYNA PRACY

Badanie podstawowe zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy + wydanie orzeczenia : 90,00


Konsultacja laryngologiczna w ramach medycyny pracy : 60,00 PLN


Konsultacja okulistyczna w ramach medycyny pracy : 60,00 PLN


Konsultacja neurologiczna w ramach medycyny pracy : 60,00 PLN


Badania według wskazań lekarza EKG : 20,00 PLN


Badania według wskazań lekarza RTG płuc : 20,00 PLN


Badania według wskazań lekarza audiometr : 20,00 PLN


Badania według wskazań lekarza spirometr : 25,00 PLN


Badanie specjalistyczne zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy + wydanie orzeczenia : 90,00 PLN


Badanie zmierzchowe psycholog : 90,00 PLN


Badania profilaktyczne kierowców : badanie lekarskie (bez badań psychologicznych - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców : 200,00 PLN


Badanie lekarskie (jw) i badanie psychologiczne (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy : 350,00 PLN


Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych : 50,00 PLN


Zaświadczenie dla pacjentów, u których wymagane jest badanie psychotechniczne np. operator wózka widłowego pracujący w hali : 110,00 PLN


BADANIA LABORATORYJNE - MEDYCYNA PRACY

OB : 8,00


Morfologia + płytki : 10,00 PLN


Morfologia z rozmazem : 15,00 PLN


Retikulocyty : 8,00 PLN


Badanie ogólne moczu : 10,00 PLN


Bilirubina : 10,00 PLN


ALAT : 8,00 PLN


ASPAT : 8,00 PLN


Cukier we krwi : 9,00 PLN


Mocznik : 8,00 PLN


Kreatynina : 10,00 PLN


GGTP : 10,00 PLN


Lipidogram : 25,00 PLN


REHABILITACJA

Masaż leczniczy (30 min.) : 66,00


Masaż limfatyczny BOA : 33,00 PLN


Pole magnetyczne niskiej częstototliwości : 13,20 PLN


Laser punktowy : 16,50 PLN


Skaner laserowy : 13,20 PLN


Jonoforeza : 13,20 PLN


Prądy interferencyjne ID : 13,20 PLN


Prądy diadynamiczne DD : 13,20 PLN


Terapia ultradźwiękami UD : 16,50 PLN


Ultrafonoforeza : 16,50 PLN


Tens : 13,20 PLN


Trabert : 13,20 PLN


Elektrostymulacja : 13,20 PLN


Lampa Sollux : 11,00 PLN


Ćwiczenia indywidualne (30 min.) : 44,00 PLN


Krioterapia : 22,00 PLN


Fala uderzeniowa : 55,00 PLN


PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ USG

USG jamy brzusznej : 100,00


USG tarczycy : 80,00 PLN


USG ginekologiczno-położnicze : 100,00 PLN


USG piersi : 100,00 PLN


USG szyi (ślinianki, węy chłonne) : 80,00 PLN


USG stawów (1 staw) : 100,00 PLN


USG stawów (2 stawy) : 150,00 PLN


USG tkanek miękkich : 80,00 PLN


USG przezciemiączkowe (głowy) : 100,00 PLN


USG bioderek : 80,00 PLN


USG jąder : 120,00 PLN


USG układu moczowego : 80,00 PLN


USG Doppler naczyń tętniczych kończyn (1 kończyna) : 100,00 PLN


USG Doppler żył kończyn (1 kończyna) : 100,00 PLN


USG Doppler naczyń tętniczych / żył kończyn (2 kończyny) : 140,00 PLN


USG Doppler w naczyniach szyjnych i kręgowych : 100,00 PLN


Pakiety badań USG: : PLN


USG piersi + USG tarczycy : 150,00 PLN


USG piersi + USG jamy brzusznej : 160,00 PLN


USG głowy + USG bioderek : 150,00 PLN


USG głowy + USG bioderek + USG jamy brzusznej : 220,00 PLN


DIAGNOSTYKA OGÓLNA

Porada lekarza podstawowej opieki zdrowotnej : 80,00


Konsultacje u specjalisty : 100,00 PLN


Badanie KTG w poradni ginekologiczno-położniczej bez opisu : 40,00 PLN


Badanie KTG w poradni ginekologiczno-położniczej z opisem : 60,00 PLN


Badanie EKG : 20,00 PLN


Opis badania EKG : 10,00 PLN


Spirometria : 50,00 PLN


Audiometr : 50,00 PLN


Cytologia : 50,00 PLN


Iniekcja domięśniowa : 15,00 PLN


Iniekcja podskórna : 15,00 PLN


Iniekcja dożylna : 20,00 PLN


Mierzenie ciśnienia krwi : 8,00 PLN


Założenie opatrunku : 12,00 PLN


Postawienie baniek w domu pacjenta : 30,00 PLN


EEG w czuwaniu z opisem : 90,00 PLN


EEG we śnie z opisem : 140,00 PLN


SZCZEPIENIA

Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW) dla dorosłych : 65,00


Skojarzona szczepionka dla dzieci DTP+IVP+HIB : 185,00 PLN


Skojarzona szczepionka dla dzieci DTP+IVP+HIB+WZW B Infanrix HEXA : 245,00 PLN


Skojarzona szczepionka dla dzieci DTP+IVP+HIB+WZW B Hexacima : 195,00 PLN


Szczepienie przeciw bakteriom meningokoki w ramach programu profilaktycznego : 27,78 PLN


Szczepienie przeciw bakteriom meningokoki : 130,00 PLN


Szczepienie przeciw grypie : 51,00 PLN


Szczepienie - pneumokoki : 295,00 PLN


Szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dzieci - po wcześniejszym umówieniu : 125,00 PLN


Szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dorośli - po wcześniejszym umówieniu : 135,00 PLN


PROTETYKA

Podścielenie protezy pośrednie twarde : 300,00


Naprawa protezy z wyciskiem: dostawienie zęba, klamry, części płyty, sklejenie : 300,00 PLN


Naprawa protezy z wyciskiem: każdy dodatkowy element : 20,00 PLN


Proteza całkowita dolna lub górna lub powyżej 8 zębów : 1250,00 PLN


Proteza częściowa 5-8 zębów : 1200,00 PLN


Proteza częściowa poniżej 5 zębów : 1000,00 PLN


Zamiennie zęby IVOCLAR w protezach całkowitych lub częściowych : 100,00 PLN


Przecięcie korony metalowej tłoczonej : 300,00 PLN


Przecięcie korony porcelanowej (1 pkt = filar w moście) = metalowej lanej : 300,00 PLN


Ponowne osadzenie korony : 200,00 PLN


Korona akrylanowa : 300,00 – 600,00 PLN


Korona metalowa : 400,00 PLN


Siatka wzmacniająca płytę protezy : 200,00 PLN


Łuk wzmacniający płytę protezy : 150,00 PLN


Proteza szkieletowa : 2500,00 - 3000,00 PLN


Szynoproteza metalowa : 2500,00 PLN


Proteza szkieletowa + Thermosens : 3000,00 PLN


Proteza Thermosens : 2000,00 PLN


Szyna relaksacyjna : 600,00 PLN


Szyna do wybielania : 400,00 PLN


Korona metalowa licowana ceramiką : 1500,00 PLN


Podniebienie z bezbarwnego częściowego akrylu lub łuk podjęzykowy w protezach : 200,00 PLN


STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Wypełnienie światłoutwardzalne : na jednej powierzchni : 250,00


Wypełnienie światłoutwardzalne : na dwóch powierzchniach : 3000,00 PLN


Wypełnienie światłoutwardzalne : więcej powierzchni (rozległe) : 330,00 PLN


Odbudowa złamanej korony zęba materiałem światłoutwardzalnym bez wkładu lub ćwieka : 400,00 PLN


Zastosowanie ćwieka okołomiazgowego w rekonstrukcji korony zęba : 40,00 PLN


Leczenie endodontyczne przedtrzonowców z wypełnieniem kanałów : 800,00 PLN


Leczenie endodontyczne trzonowców z wypełnieniem kanałów : 1200,00 PLN


Leczenie kanałowe zęba od 13 do 23 i od 33 do 43 - powtórka (reendo) 1-kanał : 600,00 PLN


Leczenie kanałowe - pierwszy kanał - reendo : 300,00 PLN


Leczenie kanałowe - każdy następny kanał : 100,00 PLN


Ponowne udrożnienie wypełnionego kanału korzennego : 250,00 PLN


Zabezpieczenie odsłoniętych szyjek i startych nadwrażliwych zębów (lakierowanie) – 1 łuk : 60,00 PLN


Lakowanie zębów u dzieci powyżej 7 lat i u dorosłych (1 ząb) : 100,00 PLN


Usunięcie kamienia nazębnego (2 łuki)* ultradźwiękami : 200,00 PLN


Piaskowanie : 200,00 PLN


Scaling + piaskowanie : 300,00 PLN


Wkład koronowo - korzeniowy z włóna szklanego lub metalowy : 150,00 PLN


Wybielanie martwego zęba (1 wizyta) : 80,00 PLN


Znieczulenie do leczenia zachowawczego (nasiękowe, powierzchniowe, przewodowe) : 30,00 PLN


Zdjęcie RTG zęba : 30,00 PLN


Zastosowanie ćwieka dokanałowego : 150,00 PLN


Ściągnięcie szwów : 30,00 PLN


Usunięcie zęba u pacjenta nieubezpieczonego : 400,00 – 800,00 PLN


Wizyta recepturowa (porada) z ewentulanym nacięciem ropnia - trepanacja : 300,00 PLN


Opatrunek chirurgiczny u pacjenta nieubezpieczonego : 100,00 PLN


Konsultacja i badanie stomatologiczne u pacjenta nieubezpieczonego : 100,00 PLN


DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej : 12,40


Kserokopia lub wydruk 1 strony : 0,40 PLN


Zaświadczenie lekarskie do celów niemedycznych : 50,00 PLN


RENTGENODIAGNOSTYKA

Rtg klatki piersiowe : 22,00


Rtg klatki piersiowej+zdj. boczne : 33,00 PLN


Rtg klatki piersiowej u dzieci : 16,50 PLN


Rtg klatki piersiowej z kontrastem w przełyku : 38,50 PLN


Rtg żeber : 22,00 PLN


Rtg zęba : 30,00 PLN


Rtg czaszki w 2 rzutach : 27,50 PLN


Rtg celowane siodełko tureckie : 16,50 PLN


Rtg zatok : 16,50 PLN


Rtg oczodołów : 19,80 PLN


Rtg żuchwy w 1 rzucie : 15,40 PLN


Rtg żuchwy w 2 rzutach : 24,20 PLN


Rtg nosa : 11,00 PLN


Rtg kręgosłupa szyjnego : 22,00 PLN


Rtg kręgosłupa szyjnego w 3 rzutach : 27,50 PLN


Rtg kręgosłupa piersiowego w 2 rzutach : 27,50 PLN


Rtg kręgosłupa piersiowego u dzieci : 22,00 PLN


Rtg kręgosłupa lędźwiowego : 27,50 PLN


Rtg miednicy : 22,00 PLN


Rtg stawów biodrowych : 22,00 PLN


Rtg stawów biodrowych u dzieci : 16,50 PLN


Rtg jamy brzusznej : 22,00 PLN


Rtg kości krzyżowej : 22,00 PLN


Rtg kości ogonowej : 22,00 PLN


Rtg kości udowej w 2 rzutach : 22,00 PLN


Rtg kości podudzia w 2 rzutach : 22,00 PLN


Rtg kolan : 22,00 PLN


Rtg stawów skokowych : 24,20 PLN


Rtg stóp w 1 rzucie : 17,60 PLN


Rtg stóp w 2 rzutach : 22,00 PLN


Rtg kości piętowych : 17,60 PLN


Rtg palców : 11,00 PLN


Rtg dłoni AP : 16,50 PLN


Rtg nadgarstków : 16,50 PLN


Rtg przedramienia : 19,80 PLN


Rtg stawów łokciowych : 16,50 PLN


Rtg kości ramiennej : 16,50 PLN


Rtg barku : 16,50 PLN


Rtg obojczyka : 19,80 PLN


Rtg mostka : 22,00 PLN


Rtg mostka w 2 rzutach : 27,50 PLN


LABORATORIUM