Strona główna / Dział usług odpłatnych

Dział usług odpłatnych

Zapisy art. 44 ustawy o Działalności Leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z poźn. Zm.) dopuszczają możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych za całkowitą odpłatnością (osobom nieuprawnionym, w sytuacji gdy dane świadczenie wykracza poza świadczenia gwarantowane koszykiem świadczeń gwarantowanych). Świadczenia te muszą być udzielane tylko i wyłącznie w terminach innych niż te, które są zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (poza harmonogramem pracy danej poradni). Ponadto udzielanie odpłatnych świadczeń nie może wpływać na kolejkę oczekujących osób, które korzystają ze świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oznacza to, że nie może dojść do sytuacji, w której pacjent opłacający dane świadczenie z własnych środków będzie „preferowany”, z kolei pacjent korzystający ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, będzie przesuwany w kolejce oczekujących na późniejsze terminy. Jednakże decyzja pacjenta o skorzystaniu z odpłatnych świadczeń musi być w pełni świadoma. Pacjent musi zostać poinformowany o tym, że uzyskanie świadczenia może być nieodpłatne, zarówno w tej placówce jak i w każdej innej, która posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na tożsamy zakres świadczeń. Opisany sposób informowania pacjenta winien nastąpić przed odpłatnym udzieleniem świadczenia. Pacjent chcący skorzystać odpłatnie z danego świadczenia składa pisemne oświadczenie, że został poinformowany o możliwości uzyskania świadczenia nieodpłatnie, lecz świadomie zdecydował się na odpłatne otrzymanie świadczenia zdrowotnego.

Godziny pracy:

Cennik usług płatnych

PORADNIA OKULISTYCZNA
PORADNIA LARYNGOLOGICZNA

Audiometria : 20,00 PLN


Tympanometria : 20,00 PLN


Badanie odruchu strzemiączkowego : 10,00 PLN


Płukanie ucha : 10,00 PLN


Usuwanie wydzielin z ucha ssakiem : 10,00 PLN


Usunięcie ciała obcego z nosa : 15,00 PLN


Usunięcie ciała obcego z ucha : 15,00 PLN


Założenie tamponady nosa : 25,00 PLN


Usunięcie tamponady nosa : 20,00 PLN


Usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych : 20,00 PLN


PORADNIA KARDIOLOGICZNA

EKG : 15,00 PLN


Echo serca : 70,00 PLN


Holter EKG : 60,00 PLN


Holter RR : 60,00 PLN


Pomiar ciśnienia RR : 5,00 PLN


PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ I URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Wrośnięty paznokieć : 150,00 PLN


Usunięcie (wycięcie) pojedynczej zmiany : 150,00 PLN


Wycięcie zmiany z badaniem histopatologicznym : 180,00 PLN


Punkcja stawu : 40,00 PLN


Blokada stawu : 50,00 PLN


Usunięcie szwów : 20,00 PLN


Zmiana opatrunku : 25,00 PLN


Blokady stawów obwodowych : 40,00 PLN


Znieczulenie miejscowe : 20,00 PLN


Szycie rany prostej : 30,00 PLN


Nacięcie krwiaka, ropnia : 30,00 PLN


Opatrunek kontrolny z udziałem lekarza : 35,00 PLN


Opatrunek kontrolny bez udziału lekarza : 25,00 PLN


Założenie longety gipsowej małej : 50,00 PLN


Założenie longety gipsowej dużej : 80,00 PLN


Założenie gipsu pełnego, małego : 80,00 PLN


Założenie gipsu pełnego, dużego : 100,00 PLN


Zdjęcie gipsu małego - kończyna górna : 30,00 PLN


Zdjęcie gipsu dużego - kończyna dolna : 50,00 PLN


Gipsotomia - korekcja, ustawienie : 140,00 PLN


Założenie lub zdjęcie opatrunku gipsowego : 50,00 PLN


MEDYCYNA PRACY

Badanie podstawowe zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy + wydanie orzeczenia : 50,00 PLN


Konsultacja laryngologiczna w ramach medycyny pracy : 30,00 PLN


Konsultacja okulistyczna w ramach medycyny pracy : 30,00 PLN


Konsultacja neurologiczna w ramach medycyny pracy : 30,00 PLN


Badania według wskazań lekarza EKG : 15,00 PLN


Badania według wskazań lekarza RTG płuc : 20,00 PLN


Badania według wskazań lekarza audiometr : 12,00 PLN


Badania według wskazań lekarza spirometr : 12,00 PLN


Badanie specjalistyczne zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy + wydanie orzeczenia : 50,00 PLN


Badanie zmierzchowe psycholog : 90,00 PLN


Badania profilaktyczne kierowców : badanie lekarskie (bez badań psychologicznych - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców : 200,00 PLN


badanie lekarskie (jw) i badanie psychologiczne (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy : 350,00 PLN


Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych : 30,00 PLN


Zaświadczenie do obsługi wózków widłowych (dla pacjentów posiadających badania psychotechniczne) : 30,00 PLN


Zaświadczenie dla pacjentów, u których wymagane jest badanie psychotechniczne np. operator wózka widłowego pracujący w hali : 90,00 PLN


BADANIA LABORATORYJNE - MEDYCYNA PRACY

OB : 5,00 PLN


Morfologia + płytki : 9,00 PLN


Rozmaz : 5,00 PLN


Retikulocyty : 5,00 PLN


Badanie ogólne moczu : 7,00 PLN


Bilirubina : 8,00 PLN


ALAT : 8,00 PLN


ASPAT : 8,00 PLN


Cukier we krwi : 7,00 PLN


Mocznik : 8,00 PLN


Kreatynina : 8,00 PLN


Cholesterol : 8,00 PLN


GGTP : 10,00 PLN


Lipidogram : 24,00 PLN


REHABILITACJA

Masaż częściowy : 10,00 PLN


Masaż całkowity : 20,00 PLN


Magnoter : 5,00 PLN


Laser punktowy : 7,00 PLN


Skaner : 5,00 PLN


Jonoforeza : 5,00 PLN


ID : 5,00 PLN


DD : 5,00 PLN


UD przykręgosłupowe : 5,00 PLN


UD pozostałe : 7,00 PLN


Tens : 5,00 PLN


Trabert : 5,00 PLN


Kotz : 5,00 PLN


Elektrostymulacja - Twarz : 10,00 PLN


Elektrostymulacja - pozostałe : 6,00 PLN


Sollux : 4,00 PLN


Ćwiczenia indywidualne (30 min) : 15,00 PLN


Ćwiczenia grupowe (30 min) : 10,00 PLN


Krioterapia : 12,00 PLN


PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ USG

USG jamy brzusznej : 60,00 PLN


USG tarczycy : 60,00 PLN


USG ginekologiczno-położnicze : 60,00 PLN


USG piersi : 60,00 PLN


USG szyi (ślinianki, węy chłonne) : 60,00 PLN


USG stawów : 60,00 PLN


USG tkanek miękkich : 60,00 PLN


USG przezciemiączkowe : 60,00 PLN


USG bioderek : 60,00 PLN


USG jąder : 60,00 PLN


USG układu moczowego : 60,00 PLN


USG Doppler naczyń tętniczych kończyn (1 kończyna) : 80,00 PLN


USG Doppler żył kończyn (1 kończyna) : 80,00 PLN


USG Doppler w naczyniach szyjnych i mózgowych : 80,00 PLN


DIAGNOSTYKA OGÓLNA

Porada lekarza podstawowej opieki zdrowotnej : 50,00 PLN


Konsultacje u specjalisty : 50,00 PLN


Badanie KTG w poradni ginekologiczno-położniczej bez opisu : 30,00 PLN


Badanie KTG w poradni ginekologiczno-położniczej z opisem : 50,00 PLN


Badanie EKG : 15,00 PLN


Opis badania EKG : 7,00 PLN


Spirometria : 20,00 PLN


Audiometr : 20,00 PLN


Cytologia : 30,00 PLN


Iniekcja domięśniowa : 10,00 PLN


Iniekcja podskórna : 10,00 PLN


Iniekcja dożylna : 15,00 PLN


Mierzenie ciśnienia krwi : 5,00 PLN


Założenie opatrunku : 10,00 PLN


Postawienie baniek w domu pacjenta : 30,00 PLN


EEG w czuwaniu z opisem : 70,00 PLN


EEG we śnie z opisem : 120,00 PLN


SZCZEPIENIA

Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW) dla dorosłych : 50,00 PLN


Skojarzona szczepionka dla dzieci DTP+IVP+HIB : 160,00 PLN


Skojarzona szczepionka dla dzieci DTP+IVP+HIB+WZW B Infanrix HEXA : 220,00 PLN


Skojarzona szczepionka dla dzieci DTP+IVP+HIB+WZW B Hexacima : 180,00 PLN


Szczepienie przeciw bakteriom meningokoki w ramach programu profilaktycznego : 42,00 PLN


Szczepienie przeciw bakteriom meningokoki : 115,00 PLN


Szczepienie przeciw grypie: dla pacjentów zdeklarowanych w SGZOZ w Chełmku : 42,00 PLN


Szczepienie przeciw grypie: dla pacjentów niezdeklarowanych w SGZOZ w Chełmku : 45,00 PLN


Szczepienie - rotawirusy : 330,00 PLN


Szczepienie - pneumokoki : 250,00 PLN


PROTETYKA

Podścielenie protezy pośrednie twarde : 150,00 PLN


Naprawa protezy z wyciskiem: dostawienie zęba, klamry, części płyty, sklejenie : 100,00 PLN


Naprawa protezy z wyciskiem: każdy dodatkowy element : 20,00 PLN


Proteza całkowita dolna lub górna lub powyżej 8 zębów : 600,00 PLN


Proteza częściowa 5-8 zębów : 400,00 PLN


Proteza częściowa poniżej 5 zębów : 300,00 PLN


Zamiennie zęby IVOCLAR w protezach całkowitych lub częściowych : 100,00 PLN


Przecięcie korony metalowej tłoczonej : 80,00 PLN


Przecięcie korony porcelanowej (1 pkt = filar w moście) = metalowej lanej : 100,00 PLN


Ponowne osadzenie korony : 60,00 PLN


Korona akrylanowa : 300,00 – 350,00 PLN


Korona metalowa : 300,00 PLN


Siatka wzmacniająca płytę protezy : 100,00 PLN


Łuk wzmacniający płytę protezy : 40,00 PLN


Podniebienie z bezbarwnego częściowego akrylu lub łuk podjęzykowy w protezach : 100,00 PLN


STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Wypełnienie chemoutwardzalne: na jednej powierzchni : 80,00 PLN


Wypełnienie chemoutwardzalne: na dwóch powierzchniach : 90,00 PLN


Wypełnienie chemoutwardzalne: więcej powierzchni (rozległe) : 100,00 PLN


Wypełnienie światłoutwardzalne : na jednej powierzchni : 110,00 PLN


Wypełnienie światłoutwardzalne : na dwóch powierzchniach : 120,00 PLN


Wypełnienie światłoutwardzalne : więcej powierzchni (rozległe) : 130,00 PLN


Odbudowa złamanej korony zęba materiałem światłoutwardzalnym bez wkładu lub ćwieka : 160,00 PLN


Zastosowanie ćwieka okołomiazgowego w rekonstrukcji korony zęba : 40,00 PLN


Leczenie endodontyczne przedtrzonowców z wypełnieniem kanałów : 200,00 PLN


Leczenie endodontyczne trzonowców z wypełnieniem kanałów : 300,00 PLN


Leczenie kanałowe zęba od 13 do 23 i od 33 do 43 - powtórka (reendo) 1-kanał : 150,00 PLN


Leczenie kanałowe - pierwszy kanał - reendo : 150,00 PLN


Leczenie kanałowe - każdy następny kanał : 100,00 PLN


Ponowne udrożnienie wypełnionego kanału korzennego : 100,00 PLN


Zabezpieczenie odsłoniętych szyjek i startych nadwrażliwych zębów (lakierowanie) – 1 łuk : 50,00 PLN


Lakowanie zębów u dzieci powyżej 7 lat i u dorosłych (1 ząb) : 30,00 PLN


Usunięcie kamienia nazębnego (2 łuki)* ultradźwiękami : 60,00 PLN


Piaskowanie : 90,00 PLN


Wkład koronowo - korzeniowy z włóna szklanego lub metalowy : 150,00 PLN


Wybielanie martwego zęba (1 wizyta) : 25,00 PLN


Znieczulenie do leczenia zachowawczego (nasiękowe, powierzchniowe, przewodowe) : 30,00 PLN


Zdjęcie RTG zęba : 20,00 PLN


Zastosowanie ćwieka dokanałowego : 50,00 PLN


Ściągnięcie szwów : 30,00 PLN


Usunięcie zęba u pacjenta nieubezpieczonego : 150,00 – 180,00 PLN


Wizyta recepturowa (porada) z ewentulanym nacięciem ropnia - trepanacja : 50,00 PLN


Opatrunek chirurgiczny u pacjenta nieubezpieczonego : 10,00 PLN


Konsultacja i badanie stomatologiczne u pacjenta nieubezpieczonego : 30,00 PLN


DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej : 9,00 PLN


Kserokopia lub wydruk 1 strony : 0,30 PLN


Zaświadczenie lekarskie do celów niemedycznych : 50,00 PLN


RENTGENODIAGNOSTYKA

Rtg klatki piersiowe : 20,00 PLN


Rtg klatki piersiowej+zdj. boczne : 30,00 PLN


Rtg klatki piersiowej u dzieci : 15,00 PLN


Rtg klatki piersiowej z kontrastem w przełyku : 35,00 PLN


Rtg żeber : 20,00 PLN


Rtg zęba : 15,00 PLN


Rtg czaszki w 2 rzutach : 25,00 PLN


Rtg celowane siodełko tureckie : 15,00 PLN


Rtg zatok : 15,00 PLN


Rtg oczodołów : 18,00 PLN


Rtg żuchwy w 1 rzucie : 14,00 PLN


Rtg żuchwy w 2 rzutach : 22,00 PLN


Rtg nosa : 10,00 PLN


Rtg kręgosłupa szyjnego : 20,00 PLN


Rtg kręgosłupa szyjnego w 3 rzutach : 25,00 PLN


Rtg kręgosłupa piersiowego w 2 rzutach : 25,00 PLN


Rtg kręgosłupa piersiowego u dzieci : 20,00 PLN


Rtg kręgosłupa lędźwiowego : 25,00 PLN


Rtg miednicy : 20,00 PLN


Rtg stawów biodrowych : 20,00 PLN


Rtg stawów biodrowych u dzieci : 15,00 PLN


Rtg jamy brzusznej : 20,00 PLN


Rtg kości krzyżowej : 20,00 PLN


Rtg kości ogonowej : 20,00 PLN


Rtg kości udowej w 2 rzutach : 20,00 PLN


Rtg kości podudzia w 2 rzutach : 20,00 PLN


Rtg kolan : 22,00 PLN


Rtg stawów skokowych : 22,00 PLN


Rtg stóp w 1 rzucie : 16,00 PLN


Rtg stóp w 2 rzutach : 20,00 PLN


Rtg kości piętowych : 16,00 PLN


Rtg palców : 10,00 PLN


Rtg dłoni AP : 15,00 PLN


Rtg nadgarstków : 15,00 PLN


Rtg przedramienia : 18,00 PLN


Rtg stawów łokciowych : 15,00 PLN


Rtg kości ramiennej : 15,00 PLN


Rtg barku : 15,00 PLN


Rtg obojczyka : 18,00 PLN


Rtg mostka : 20,00 PLN


Rtg mostka w 2 rzutach : 25,00 PLN


LABORATORIUM

Cennik obowiązuje od 27.05.2019r. : PLN


OB : 5,00 PLN


Morfologia + płytki : 9,00 PLN


Rozmaz : 5,00 PLN


Retikulocyty : 5,00 PLN


Badanie ogólne moczu : 7,00 PLN


ASO : 10,00 PLN


Żelazo : 10,00 PLN


Lateks (RF ilościowo) : 10,00 PLN


Bilirubina : 8,00 PLN


ALAT : 8,00 PLN


ASPAT : 8,00 PLN


Cukier we krwi : 7,00 PLN


Mocznik : 8,00 PLN


Kreatynina : 8,00 PLN


Cholesterol : 8,00 PLN


Kwas moczowy : 7,00 PLN


Białko całkowite : 6,00 PLN


TG : 8,00 PLN


HOL : 8,00 PLN


CRP : 10,00 PLN


Albumina : 5,00 PLN


Odcz. Walera -Rossego : 18,00 PLN


Sód : 8,00 PLN


Potas : 8,00 PLN


Chlorki : 8,00 PLN


Wapń : 8,00 PLN


Fosfor : 8,00 PLN


Magnez : 8,00 PLN


Fosfataza alkaliczna : 8,00 PLN


Diastaza : 8,00 PLN


GGTP : 10,00 PLN


Elektroforeza (Proteinogram) : 25,00 PLN


TSH : 17,00 PLN


T3 : 17,00 PLN


T4 : 17,00 PLN


FT 3 : 17,00 PLN


FT 4 : 17,00 PLN


Anty TPO : 35,00 PLN


Anty TG : 35,00 PLN


FSH : 25,00 PLN


LH : 25,00 PLN


Estradiol - E2 : 25,00 PLN


Progesteron : 25,00 PLN


PRL (Prolaktyna) : 25,00 PLN


Testosteron : 25,00 PLN


Testosteron wolny : 50,00 PLN


17 - Hydroksyketosterydy : 80,00 PLN


PSA : 25,00 PLN


CA - 125 : 30,00 PLN


CEA : 30,00 PLN


CA 15-3 : 30,00 PLN


CMV IgG : 30,00 PLN


CMV IgM : 30,00 PLN


CA 19-9 : 30,00 PLN


Grupa krwi + Rh : 30,00 PLN


Coombs (P/c. odpornościowe) : 30,00 PLN


Hbs antygen : 15,00 PLN


Hbs przeciwciała : 25,00 PLN


OWA : 7,00 PLN


HIV : 25,00 PLN


Przeciwciała anty HCV : 25,00 PLN


Helicobacter pylori IgG : 30,00 PLN


Helicobacter pylori w kale : 30,00 PLN


IgE całkowite : 25,00 PLN


Czas protrombinowy : 7,00 PLN


APTT : 7,00 PLN


Fibrynogen : 12,00 PLN


Przeciwciała p/jądrowe komplet (ANA 3) : 100,00 PLN


Przeciwciała p/jądrowe komplet (ANA 2) : 100,00 PLN


Przeciwciała p/jądrowe przesiewowe (ANA 1) : 50,00 PLN


Przeciwciała kardiolipidowe IgM : 60,00 PLN


Przeciwciała kardiolipidowe IgG : 60,00 PLN


17-hydroksyprogesteron : 40,00 PLN


ACTH : 30,00 PLN


AFP : 20,00 PLN


anty-CCP : 60,00 PLN


Beta-HCG : 25,00 PLN


Borelioza IgG : 35,00 PLN


Borelizoa IgG met. western-blot : 115,00 PLN


Borelioza IgM : 35,00 PLN


Borelioza IgM met. western-blot : 115,00 PLN


Chlamydia pneumoniae IgG : 45,00 PLN


Chlamydia pneumoniae IgM : 45,00 PLN


Chlamydia trachomatis IgG : 40,00 PLN


Chlamydia trachomatis IgM : 40,00 PLN


CK : 12,00 PLN


D-dimer, ilościowo : 35,00 PLN


Dehydrogenaza mleczanowa LDH : 15,00 PLN


DHEA-SO4 : 30,00 PLN


Hemoglobina glikowana : 30,00 PLN


Insulina : 35,00 PLN


Kał - G.lamblia met. ELISA : 30,00 PLN


Kał - pasożyty (1 ozn.) : 10,00 PLN


Karbamazepina, ilościowo : 35,00 PLN


Kortyzol : 30,00 PLN


Lit, ilościowo : 12,00 PLN


Mocz posiew (bad. bakter.) z antybiogramem : 30,00 PLN


P/c. p.receptorom TSH (TRAb) : 65,00 PLN


Parathormon (intact) : 35,00 PLN


ROMA (Ca125+HE4+ROMA) : 130,00 PLN


Różyczka (Rubella virus) IgG : 20,00 PLN


SHBG : 30,00 PLN


Sód i potas w DZM : 16,00 PLN


TIBC : 10,00 PLN


Toksoplazmoza IgG : 20,00 PLN


Toksoplazmoza IgM : 20,00 PLN


Transferyna : 40,00 PLN


USR : 10,00 PLN


Wapń zjonizowany : 8,00 PLN


Witamina B12 : 35,00 PLN


Witamina D metabolit 25 (OH) : 45,00 PLN


Wymaz z gardła (bad. bakter.) : 25,00 PLN


Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.) : 25,00 PLN