Dział usług odpłatnych

Strona główna / Dział usług odpłatnych
Grafika - personel medyczny

Zapisy art. 44 ustawy o Działalności Leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z poźn. Zm.) dopuszczają możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych za całkowitą odpłatnością (osobom nieuprawnionym, w sytuacji gdy dane świadczenie wykracza poza świadczenia gwarantowane koszykiem świadczeń gwarantowanych). Świadczenia te muszą być udzielane tylko i wyłącznie w terminach innych niż te, które są zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (poza harmonogramem pracy danej poradni). Ponadto udzielanie odpłatnych świadczeń nie może wpływać na kolejkę oczekujących osób, które korzystają ze świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oznacza to, że nie może dojść do sytuacji, w której pacjent opłacający dane świadczenie z własnych środków będzie „preferowany”, z kolei pacjent korzystający ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, będzie przesuwany w kolejce oczekujących na późniejsze terminy. Jednakże decyzja pacjenta o skorzystaniu z odpłatnych świadczeń musi być w pełni świadoma. Pacjent musi zostać poinformowany o tym, że uzyskanie świadczenia może być nieodpłatne, zarówno w tej placówce jak i w każdej innej, która posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na tożsamy zakres świadczeń. Opisany sposób informowania pacjenta winien nastąpić przed odpłatnym udzieleniem świadczenia. Pacjent chcący skorzystać odpłatnie z danego świadczenia składa pisemne oświadczenie, że został poinformowany o możliwości uzyskania świadczenia nieodpłatnie, lecz świadomie zdecydował się na odpłatne otrzymanie świadczenia zdrowotnego.

Godziny pracy:

Cennik usług płatnych

PORADNIA OKULISTYCZNA

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ I URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

MEDYCYNA PRACY

BADANIA LABORATORYJNE - MEDYCYNA PRACY 1d) i 2d)

REHABILITACJA

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ USG

DIAGNOSTYKA OGÓLNA

SZCZEPIENIA

PROTETYKA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

BADANIA KIEROWCÓW

RENTGENODIAGNOSTYKA