Strona główna / Pracownie diagnostyczne
Pracownia diagnostyki obrazowej USG i RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej USG i RTG usytuowana w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej wykonuje badania w opcji cyfrowej i klasycznej oraz badania kontrastowe w celu zwiększenia dostępu do wysokiej jakości świadczonych usług oraz szybkości uzyskiwania i przetwarzania wyników przeprowadzanych badań.

Pracownia rentgenowska wyposażona jest w wysokospecjalistyczny aparat RTG, który ma za zadanie zredukować do minimum dawkę napromieniowania pacjenta. Do zakresu badań RTG zalicza się między innymi badanie konwencjonalne klatki piersiowej, układu kostnego (kończyn dolnych i górnych, kręgosłupa, miednicy, czaszki, zatok) oraz jamy brzusznej.

Pracownia ultrasonograficzna na najwyższej jakości aparaturze wykonuje badania USG między innymi jamy brzusznej, tarczycy, piersi, organów ginekologiczno-położniczych oraz układu mięśniowo-szkieletowego.

Świadczeń medycznych udzielamy bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń na podstawie umowy z NFZ oraz odpłatnie zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko.pdf

Ustalenie wizyty:

W celu ustalenia terminu wizyty pacjenci mogą się zarejestrować telefonicznie, bezpośrednio w rejestracji lub poprzez e-rejestrację na stronie internetowej naszego zakładu.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

 • dowodu osobistego w celu założenia dokumentacji medycznej / książeczkę zdrowia dziecka,
 • skierowania i zaleceń od lekarza prowadzącego,
 • posiadanych wyników badań,
 • dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia.
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej usytuowana w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku wykonuje szeroki zakres analityki medycznej oraz badań krwi i jej składników.

Do owego zakresu zaliczamy między innymi badania hematologiczne, biochemiczne, immunologiczne, hormonalne jak i również markery nowotworowe.

Badania krwi pozwalają oceniać stan zdrowia pacjenta oraz potencjalne zagrożenia i choroby. Poprzez wykonanie odpowiednio dobranego zakresu badań możemy zdiagnozować: stany obniżonej odporności, niedobory minerałowe, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, anemie, zapalenia, infekcje, alergie oraz choroby układu krążenia, choroby zakrzepowo-zatorowe, choroby autoimmunologiczne, choroby nowotworowe jak i również zaburzenia czynności wątroby czy nerek.

Nasze laboratorium posiada certyfikaty kontroli jakości i wiarygodności badań oraz zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę. W zakresie specjalistycznych badań diagnostycznych pracownia diagnostyki laboratoryjnej w SG ZOZ-ie współpracuje z laboratorium Medex s.c. z siedzibą w Libiążu.

Ustalenie wizyty:

Świadczeń medycznych udzielamy bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń na podstawie umowy z NFZ oraz odpłatnie zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie

W celu ustalenia terminu wizyty pacjenci mogą się zarejestrować telefonicznie, bezpośrednio w rejestracji lub poprzez e-rejestrację na stronie internetowej naszego zakładu.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

 • dowodu osobistego w celu założenia dokumentacji medycznej,
 • posiadanych wyników badań,
 • skierowania i zaleceń od lekarza prowadzącego,
 • dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia.
Pracownia spirometrii

Pracownia spirometrii usytuowana w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku wykonuje badania w trybie ambulatoryjnym oraz na zlecenie przez poszczególne poradnie.

Badanie spirometryczne polega na pomiarze pojemności płuc oraz przepływu powietrza przez oskrzela. Pozwala na dokładną ocenę czynnościową układu oddechowego. Jest podstawą rozpoznania i oceny rozwoju wielu częstych chorób układu oddechowego takich jak astma oskrzelowa, czy przewlekła obturacyjna choroba płuc. Pozwala również na monitorowanie skuteczności leczenia. Wykonanie spirometrii jest konieczne u osób z podejrzeniem występowania duszności oraz palących papierosy.

Świadczeń medycznych udzielamy bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń na podstawie umowy z NFZ oraz odpłatnie zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie.

Ustalenie wizyty:

W celu ustalenia terminu wizyty pacjenci mogą się zarejestrować telefonicznie, bezpośrednio w rejestracji lub poprzez e-rejestrację na stronie internetowej naszego zakładu.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

 • dowodu osobistego w celu założenia dokumentacji medycznej,
 • posiadanych wyników badań,
 • skierowania i zaleceń od lekarza prowadzącego,
 • dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia.
Pracownia EEG

Pracownia EEG usytuowana w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku wykonuje badania w trybie ambulatoryjnym oraz na zlecenie przez poszczególne poradnie. Elektroencefalografia (EEG) polega na rejestracji czynnościowych prądów (impulsów elektrycznych) mózgu człowieka. Analiza zapisu fal mózgowych jest pomocna w diagnostyce takich schorzeń jak: napady padaczkowe, zaburzenia snu, zaburzenia świadomości oraz urazy czaszkowo-mózgowe.

Badanie jest bezpłatne – do jego wykonania wymagane jest skierowanie od lekarza specjalisty. Możliwe jest wykonanie badania bez skierowania, w celach diagnostycznych (badanie płatne).

Świadczeń medycznych udzielamy bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń na podstawie umowy z NFZ oraz odpłatnie zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie.

Ustalenie wizyty:

W celu ustalenia terminu wizyty pacjenci mogą się zarejestrować telefonicznie, bezpośrednio w rejestracji lub poprzez e-rejestrację na stronie internetowej naszego zakładu.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

 • dowodu osobistego w celu założenia dokumentacji medycznej,
 • posiadanych wyników badań,
 • skierowania i zaleceń od lekarza prowadzącego,
 • dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia.