Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3 – Wsparcie grantowe Placówek POZ”.

Więcej

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku realizuje projekt grantowy Dostępność Plus dla Zdrowia finansowany z Funduszy Europejskich
Nasza placówka otrzymała środki finansowe w wysokości 699 159,00 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI TELEPORAD W POZ

Więcej

Dla Twojej wygody udostępniliśmy rejestrację ONLINE

Zarejestruj się szybko i wygodnie do jednego z naszych specjalistów,
nie marnuj czasu i nie czekaj w kolejkach.
Rejestracja

W trosce o Twoje zdrowie ciągle doskonalimy swoje umięjętności

Aktualności

Dostępność Plus dla Zdrowia

Dostępność Plus Dla Zdrowia

Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3 – Wsparcie grantowe Placówek POZ

Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Poradnia stomatologiczna - dodatkowe numery telefonów

Poradnia stomatologiczna nowy harmonogram pracy

W każdy piątek w okresie 13.10 - 30.11.2022 r. lekarz stomatolog udziela świadczeń medycznych pacjentom do godz. 18.00.

Poradnia stomatologiczna w tym dniu czynna do godz. 19.00

Profilaktyka

Szczepienia przeciw meningokokom grupy C


W ramach Programu Promocji Zdrowia dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci z terenu Gminy Chełmek przeciwko bakteriom Neisseria Meningitidis typ C, ruszyła akcja szczepień ochronnych przeciwko meningokokom grupy C dla dzieci urodzonych w 2015 roku i zameldowanych na terenie Gminy Chełmek(...)

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat: które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat; obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Profilaktyka chorób układu krążenia.

Program adresowany jest do osób które: mają 35, 40, 45, 50 lub 55 lat; złożyły deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia, obciążonych następującymi czynnikami ryzyka(...)

Szczepienie przeciw grypie

ProgramSzczepienia ochronne są najskuteczniejszą metodą zapobiegania zachorowaniom na grypę i jej ciężkim powikłaniom. Rozpoczęliśmy szczepienie przeciw grypie szczepionką nowej generacji. Po raz pierwszy oferujemy szczepionkę czteroskładnikową, która zapewnia szersze spectrum ochrony.(...)

Godziny pracy:

Poradnie

Poradnia ogólna

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) usytuowana w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku pełni bardzo ważną rolę w procesie diagnozowania i leczenia. Niesie możliwość wykonania na miejscu szerokiego zakresu badań laboratoryjnych, EEG, USG i RTG. (...)

Czytaj więcej
Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna usytuowana w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku zajmuje się podstawową diagnostyką i leczeniem w trybie ambulatoryjnym schorzeń układu nerwowego. Nasi specjaliści oferują pomoc między innymi w przypadku choroby Parkinsona, choroby demielinizacyjnej ośrodkowego układu nerwowego, polineuropatii i innych zaburzeń obwodowego układu nerwowego. Do zadań poradni należy również leczenie choroby połączeń nerwowo-mięśniowych oraz przypadków porażenia mózgowego i innych zespołów porażennych.

Czytaj więcej
Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna usytułowana w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń narządu wzroku w trybie ambulatoryjnym. Pacjenci mogą liczyć na specjalistyczną pomoc w przypadku potrzeby wykonania skiaskopii, badania dna oka, badania przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej, zmierzenia ciśnienia śródgałkowego, zabieg usunięcia ciał obcych ze spojówki lub rogówki oraz odpowiedniego doboru szkieł korekcyjnych(...)

Czytaj więcej
Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna usytuowana w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku prowadzi leczenie stomatologiczne dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Do zakresu usług naszych specjalistów zalicza się stomatologię zachowawczą, protetykę, chirurgie stomatologiczną oraz ortodoncję. Pierwsza wizyta ma charakter wstępny, a jej celem jest zapoznanie się z problemami pacjentów, zebranie wywiadu, wykonanie diagnostyki rentgenowskiej oraz wspólne ustalenie planu wizyt.(...)

Czytaj więcej
Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna usytuowana w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku prowadzi leczenie i diagnostykę pacjentów ze schorzeniami układu moczowego. Do kompetencji poradni należy świadczenie podstawowej diagnostyki i leczenie w zakresie schorzeń urologicznych w trybie ambulatoryjnym.

Czytaj więcej
Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego usytuowana w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń psychiatrycznych w trybie ambulatoryjnym. Nasi specjaliści udzielają porad oraz leczą zaburzenia psychiatryczne, takie jak schizofrenia, depresja, nerwica związana ze stresem lub pod postacią somatyczną, padaczka, uzależnienia, niedorozwój umysłowy, zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się w dzieciństwie i wieku młodzieńczym oraz organiczne zaburzenia psychiczne.(...)

Czytaj więcej
Ośrodek dziennej rehabilitacji

Ośrodek dziennej rehabilitacji w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku zajmuje się leczeniem nabytych i wrodzonych schorzeń narządu ruchu dla pacjentów wszystkich grup wiekowych oraz leczeniem wad postawy u dzieci. Lekarze specjaliści przyjmujący pacjentów w naszej poradni kwalifikują chorych na odpowiedni rodzaj rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym zlecając kompleks niezbędnych zabiegów i badań medycznych.(...)

Czytaj więcej
Medycyna pracy

Poradnia medycyny pracy usytuowana w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku wykonuje badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, badania lekarskie w kierunku wydania orzeczeń sanitarno-epidemiologicznych. Do kompetencji poradni zalicza się również badania kierowców i kandydatów na kierowców, próby wysokościowe, w narażeniu na hałas, badania wynikające z chorób zawodowych oraz koniecznych do wykonania na skutek wypadków przy pracy i nagłych zdarzeń(...)

Czytaj więcej
Poradnia otolryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna usytuowana w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób nosa, zatok, uszu, gardła oraz krtani. W poradni wykonywane są między innymi badania audiometryczne, tonometryczne oraz zabiegi płukania uszu i nosa(...)

Czytaj więcej
Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna usytuowana w SG ZOZ-ie w Chełmku zajmuje się między innymi chorobami zapalnymi żeńskich narządów płciowych, zaburzeniami miesiączkowania oraz innymi schorzeniami układu moczowo-płciowego(...)

Czytaj więcej
Poradnia dziecka

Pediatria to specjalność medycyny zajmująca się zdrowiem i chorobami człowieka w wieku dziecięcym i rozwojowym (do 18 roku życia, później leczenie przejmuje najczęściej internista). Pediatria wraz z interną, pielęgniarką środowiskową oraz położną stanowi opiekę w ramach POZ(...)

Czytaj więcej
Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna usytuowana w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku zajmuje się leczeniem wrodzonych i nabytych schorzeń narządu ruchu oraz leczeniem wad postawy u dzieci. Lekarze kwalifikują chorych na odpowiedni rodzaj rehabilitacji zlecając kompleks niezbędnych zabiegów(...)

Czytaj więcej
Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej usytuowana w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku zapewnia między innymi konsultacje z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia schorzeń chirurgicznych(...)

Czytaj więcej
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej usytuowana w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku zapewnia między innymi leczenie ambulatoryjne obrażeń układu kostno-stawowego(...)

Czytaj więcej
Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna usytuowana w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku zapewnia konsultację, diagnostykę i leczenie schorzeń układu dokrewnego. Swoim pacjentom daje możliwość uzyskania konsultacji w przypadku leczenia chorób tarczycy takich jak na przykład jej nadczynność bądź niedoczynność(...)

Czytaj więcej
Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna usytuowana w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku zajmuje się w diagnostyką i leczeniem chorób serca, układu krążenia i chorób nadciśnieniowych(...)

Czytaj więcej
Pracownia USG i RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej USG i RTG usytuowana w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej wykonuje badania w opcji cyfrowej i klasycznej oraz badania kontrastowe w celu zwiększenia dostępu do wysokiej jakości świadczonych usług oraz szybkości uzyskiwania i przetwarzania wyników przeprowadzanych badań(...)

Czytaj więcej
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej usytuowana w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku wykonuje szeroki zakres analityki medycznej oraz badań krwi i jej składników. Do owego zakresu zaliczamy między innymi badania hematologiczne, biochemiczne, immunologiczne, hormonalne jak i również markery nowotworowe(...)

Czytaj więcej
Pracownia spirometrii

Pracownia spirometrii usytuowana w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku wykonuje badania w trybie ambulatoryjnym oraz na zlecenie przez poszczególne poradnie. Badanie spirometryczne polega na pomiarze pojemności płuc oraz przepływu powietrza przez oskrzela.

Czytaj więcej
Pracownia EEG

Pracownia EEG usytuowana w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku wykonuje badania w trybie ambulatoryjnym oraz na zlecenie przez poszczególne poradnie. Elektroencefalografia (EEG) polega na rejestracji czynnościowych prądów (impulsów elektrycznych) mózgu człowieka. Analiza zapisu fal mózgowych jest pomocna w diagnostyce takich schorzeń jak: napady padaczkowe, zaburzenia snu, zaburzenia świadomości oraz urazy czaszkowo-mózgowe.

Czytaj więcej