Zaproszenie do udziału w postępowaniu na usługi gospodarczo-porządkowe w SGZOZ w Chełmku 2018/2019Wersja do druku

 

Samodzielny Gminny Zakład

 

 

Opieki Zdrowotnej w Chełmku

32- 660 Chełmek, ul. Staicha 1

 

Chełmek, 16 kwietnia 2018 r.

 

Zaproszenie do udziału w postępowaniu i złożenia ofert

do 30000 euro na

usługi gospodarczo – porządkowe w SGZOZ w Chełmku w okresie od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.

 

W imieniu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku (“Zamawiający”) zapraszam do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem będzie udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego - art. 4 pkt 8 (w zw. z art. 34 ust. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług gospodarczo – porządkowych w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku w okresie od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.