Zaproszenie do składania ofert zakup, dostawę, montaż i serwis serwera, macierzy, szaf dystrybucyjnych, switchy, NAS, UPS, punktów dystrybucyjnych oraz SERWISWersja do druku

 

Samodzielny Gminny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Chełmku

ul. Staicha 1; 32-660 Chełmek

549-19-96-766

Chełmek, 27 listopada 2017 r.

 

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na zakup, dostawę, montaż i serwis serwera, macierzy, szaf dystrybucyjnych, switchy, NAS, UPS, punktów dystrybucyjnych oraz SERWISzgodnie z załącznikiem nr 2 złożyła firma DCMed Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu. Firma złożyła kompletną i najkorzystniejszą ofertę na produkty z zakresu zamówienia, w wymaganym terminie i zgodnie z minimalnymi wymaganiami sprzętowymi.

W postępowaniu złożono trzy ważne oferty.

 

Dziękujemy za współpracę i złożenie oferty.

 

 

 

Chełmek, 20.11.2017 r.

 

 

Zaproszenie do składania ofert zakup, dostawę, montaż i serwis serwera, macierzy, szaf dystrybucyjnych, switchy, NAS, UPS, punktów dystrybucyjnych oraz SERWIS

 

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku zaprasza do składania ofert na zakup, dostawę, montaż i serwis serwera, macierzy, szaf dystrybucyjnych, switchy, NAS, UPS, punktów dystrybucyjnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla SGZOZ w Chełmku. Serwis obejmuje kompleksową usługę w okresie 24 kolejnych miesięcy od uruchomienia urządzenia.

Przedmiot zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1.

Cena winna zawierać koszt dostawy (transportu) wraz z wniesieniem do SGZOZ, niezbędną instalacją i uruchomieniem, uwzględniać rabaty, upusty i nie ulegnie zmianie w terminie całkowitej realizacji przedmiotowego zamówienia do dnia 08.12.2017 r.

 

Termin płatności nie krótszy niż 14 dni od daty dostarczenia faktur, płatne w formie przelewu.

 

Termin składania ofert ustala się na dzień 24 listopad 2017 r. godz. 13.00.

Dopuszcza się składanie ofert faxem 33 8461590 bądź pocztą email (skany): sgzoz@chelmek.pl

Po złożeniu pisemnych ofert zostaną Państwo poinformowani o wyborze najkorzystniejszej.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania z ważnych przyczyn.