Przetarg nieograniczony na Ucyfrowienie aparatów Rtg – ogólnodiagnostycznego i stomatologicznego (SGZOZ/ZP/1/2017)Wersja do druku

WYNIKI POSTĘPOWANIA W PRZETARGU NA UCYFROWIENIE RTG

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA W PRZETARGU NA UCYFROWIENIE RTG

 

 

INFORMACJA - PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

W POSTĘPOWANIU NR SGZOZ/ZP/1/2017

UCYFROWIENIE APARATÓW RTG - OGÓLNODIAGNOSTYCZNEGO I STOMATOLOGICZNEGO

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że odpowiedzi na zadawane przez oferentów pytania znajdują sięw formacie pdf w niniejszym postępowaniu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU

 

Szanowni Państwo

W imieniu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku informuję, iż ulega zmianie treść SIWZ w zakresie terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, tj. Rozdziały 15.19 i 16.1. i otrzymuje brzmienie:

15.19

Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznakowanych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych

w następujący sposób:” Oferta na Ucyfrowienie aparatów Rtg – ogólnodiagnostyczny i stomatologiczny Pakiet nr 1
i/lub Pakiet nr 2”
(do wyboru) Nie otwieraćprzed 07.07.2017 godz: 10,00.

16.1

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Administracja piętro bud. A do dnia 07.07.2017r. do godz. 10,00