Modernizacja/remont pionów wodno-kanalizacyjnych i wentylacyjnych w SGZOZ w ChełmkuWersja do druku

Samodzielny Gminny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Chełmku

ul. Staicha 1; 32-660 Chełmek

                          549-19-96-766

Chełmek, 1 czerwca 2017 r.

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na Modernizację/remont pionów wodno-kanalizacyjnych i wentylacyjnych w SGZOZ w Chełmku złożyła firma „HYDRO-INSTAL” sc BiałończykJ., Szramowiat A., Szramowiat E. 34-220 Maków Podh., Białka 370. Złożona oferta jest kompletna oraz spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne. Jest najkorzystniejszą ofertą na usługi z zakresu zamówienia.

 

Dziękujemy za współpracę i złożenie oferty.