Poradnia urologiczna

Poradnia czynna zgodnie z harmonogramem przyjęć dostępnym w przychodni.

Poradnia urologiczna usytuowana w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku prowadzi leczenie i diagnostykę pacjentów ze schorzeniami układu moczowego. Do kompetencji poradni należy świadczenie podstawowej diagnostyki i leczenie w zakresie schorzeń urologicznych w trybie ambulatoryjnym. Nasi specjaliści oferują pomoc między innymi w przypadku cewnikowania, płukania pęcherza, kalibracji cewki, wymiany nefrostomii, zmiany opatrunku, pobrania wymazów z cewki moczowej oraz wykonywania zabiegów usunięcia stulejki. Pacjenci poradni mogą również liczyć na konsultacje w okresie przed i poszpitalnym w zakresie diagnozowania oraz leczenie schorzeń takich jak między innymi kamica moczowa, zaburzenia czynności nerek i moczowodu, choroby układu moczowego czy choroby męskich narządów płciowych. Ponadto poradnia zajmuje się prewencją schorzeń urologicznych i ich powikłań oraz edukacją zdrowotną naszych pacjentów.

Świadczeń medycznych udzielamy bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowania od lekarza POZ lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń na podstawie umowy z NFZ oraz odpłatnie zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie (zakładka „O nas”).

Poradnia współpracuje z usytuowanymi w naszej przychodni: pracownią rentgenodiagnostyki oraz z laboratorium.

Ustalenie wizyty:

W celu ustalenia terminu wizyty pacjenci mogą się zarejestrować telefonicznie, bezpośrednio w rejestracji lub poprzez e-rejestrację na stronie internetowej naszego zakładu.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

  • dowodu osobistego w celu założenia dokumentacji medycznej,
  • skierowania i zaleceń od lekarza prowadzącego,
  • posiadanych wyników badań,
  • dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia.

Lekarze przyjmujący pacjentów:

  • lek. spec. Ryszard Szwabowicz
  • lek. spec. Ryszard Satalecki

lek. spec. Ryszard Szwabowicz


lek. spec. Ryszard Satalecki