Poradnia stomatologiczna

Poradnia czynna zgodnie z harmonogramem przyjęć dostępnym w przychodni.

Poradnia stomatologiczna usytuowana w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku prowadzi leczenie stomatologiczne dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Do zakresu usług naszych specjalistów zalicza się stomatologię zachowawczą, protetykę, chirurgie stomatologiczną oraz ortodoncję. Pierwsza wizyta ma charakter wstępny, a jej celem jest zapoznanie się z problemami pacjentów, zebranie wywiadu, wykonanie diagnostyki rentgenowskiej oraz wspólne ustalenie planu wizyt.

Ponadto do kompetencji poradni należy prewencja schorzeń stomatologicznych i ich powikłań oraz edukacja zdrowotna naszych pacjentów.

Świadczeń medycznych udzielamy bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowania od lekarza POZ lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń na podstawie umowy z NFZ oraz odpłatnie zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie (zakładka „O nas”).

Poradnia współpracuje z usytuowanymi w naszej przychodni: pracownią rentgenodiagnostyki oraz z laboratorium.

Ustalenie wizyty:

W celu ustalenia terminu wizyty pacjenci mogą się zarejestrować telefonicznie, bezpośrednio w rejestracji lub poprzez e-rejestrację na stronie internetowej naszego zakładu.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

  • dowodu osobistego w celu założenia dokumentacji medycznej,
  • skierowania i zaleceń od lekarza prowadzącego,
  • posiadanych wyników badań,
  • dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia.

Lekarze przyjmujący pacjentów:

  • lek. stom. Joanna Knapik
  • lek. stom. Agnieszka Kapkowska - Manczyk
  • lek. stom. Agnieszka Giermek
  • lek. stom. Liliana Poniewska

lek. stom. Joanna Knapik


lek. stom. Agnieszka Kapkowska - Manczyk


lek. stom. Agnieszka Giermek


lek. stom. Liliana Poniewska