Poradnia reumatologiczna

Poradnia czynna zgodnie z harmonogramem przyjęć dostępnym w przychodni.

Poradnia reumatologiczna usytuowana w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku zajmuje się leczeniem wrodzonych i nabytych schorzeń narządu ruchu oraz leczeniem wad postawy u dzieci. Lekarze kwalifikują chorych na odpowiedni rodzaj rehabilitacji zlecając kompleks niezbędnych zabiegów. W poradni wykonywana jest między innymi podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń reumatologicznych, w tym takich schorzeń jak: ostra i przewlekła choroba reumatyczna (w zakresie działania poradni), choroby zwyrodnieniowe stawów, i inne choroby stawów, kości i kręgosłupa.

Przeprowadzane są również wedle zaleceń lekarza zabiegi diagnostyczne w trybie ambulatoryjnym w tym: wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł, aspiracja z kaletki ręki oraz inne zabiegi w zakresie mięśnia, ścięgna, powięzi i kaletki. Ponadto do kompetencji poradni należy prewencja schorzeń reumatologicznych i ich powikłań oraz edukacja zdrowotna naszych pacjentów. Naszym pacjentom przysługują wizyty konsultacyjne w okresie przed i poszpitalnym.

Świadczeń medycznych udzielamy bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowania od lekarza POZ lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń na podstawie umowy z NFZ oraz odpłatnie zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie (zakładka „O nas”).

Poradnia współpracuje z usytuowanymi w naszej przychodni: pracownią rentgenodiagnostyki oraz z laboratorium.

Ustalenie wizyty:

W celu ustalenia terminu wizyty pacjenci mogą się zarejestrować telefonicznie, bezpośrednio w rejestracji lub poprzez e-rejestrację na stronie internetowej naszego zakładu.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

  • dowodu osobistego w celu założenia dokumentacji medycznej,
  • skierowania i zaleceń od lekarza prowadzącego,
  • posiadanych wyników badań,
  • dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia.

Lekarze przyjmujący pacjentów:

  • lek. spec. Piotr Stanisławski

lek. spec. Piotr Stanisławski