Poradnia okulistyczna

Poradnia czynna zgodnie z harmonogramem przyjęć dostępnym w przychodni.

Poradnia okulistyczna usytułowana w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń narządu wzroku w trybie ambulatoryjnym. Pacjenci mogą liczyć na specjalistyczną pomoc w przypadku potrzeby wykonania skiaskopii, badania dna oka, badania przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej, zmierzenia ciśnienia śródgałkowego, zabieg usunięcia ciał obcych ze spojówki lub rogówki oraz odpowiedniego doboru szkieł korekcyjnych. Nasi specjaliści udzielą również wyczerpujących porad w zakresie diagnozowania i leczenia schorzeń okulistycznych oraz diagnostyki okulistycznej w schorzeniach współistniejących np. cukrzycy, chorobie reumatycznej i nadciśnieniowej, diagnostyki i leczenia jaskry, zaćmy oraz zeza.

Do kompetencji poradni należy również prewencja schorzeń okulistycznych i ich powikłań oraz edukacja zdrowotna naszych pacjentów. Naszym pacjentom przysługują wizyty konsultacyjne w okresie przed i poszpitalnym.

Świadczeń medycznych udzielamy bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowania od lekarza POZ lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń na podstawie umowy z NFZ oraz odpłatnie zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie (zakładka „O nas”).

Poradnia współpracuje z usytuowanymi w naszym SG ZOZ-ie: pracownią rentgenodiagnostyki oraz z laboratorium.

Ustalenie wizyty:

W celu ustalenia terminu wizyty pacjenci mogą się zarejestrować telefonicznie, bezpośrednio w rejestracji lub poprzez e-rejestrację na stronie internetowej naszego zakładu.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

  • dowodu osobistego w celu założenia dokumentacji medycznej,
  • skierowania i zaleceń od lekarza prowadzącego,
  • posiadanych wyników badań,
  • dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia.

Lekarze przyjmujący pacjentów:

  • lek. spec. Jadwiga Chłapek
  • lek. spec. Natalia Soroka

lek. spec. Jadwiga Chłapek


lek. spec. Natalia Soroka