Poradnia kardiologiczna

Poradnia czynna zgodnie z harmonogramem przyjęć dostępnym w przychodni.

Poradnia kardiologiczna usytuowana w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku zajmuje się w diagnostyką i leczeniem chorób serca, układu krążenia i chorób nadciśnieniowych.

Wszystkim pacjentom przysługuje podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń kardiologicznych w trybie ambulatoryjnym. Nasi specjaliści oferują pomoc między innymi w przypadku choroby nadciśnieniowej, zaburzeń rytmu serca, miażdżycy naczyń oraz w chorobie niedokrwiennej serca. Ponadto do kompetencji poradni należy prewencja schorzeń kardiologicznych i ich powikłań oraz edukacja zdrowotna naszych pacjentów. Naszym pacjentom przysługują wizyty konsultacyjne w okresie przed i poszpitalnym.

Świadczeń medycznych udzielamy bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowania od lekarza POZ lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń na podstawie umowy z NFZ oraz odpłatnie zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie (zakładka „O nas”).

Poradnia współpracuje z usytuowanymi w naszej przychodni: pracownią rentgenodiagnostyki oraz z laboratorium.

Ustalenie wizyty:

W celu ustalenia terminu wizyty pacjenci mogą się zarejestrować telefonicznie, bezpośrednio w rejestracji lub poprzez e-rejestrację na stronie internetowej naszego zakładu.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

  • dowodu osobistego w celu założenia dokumentacji medycznej,
  • skierowania i zaleceń od lekarza prowadzącego,
  • posiadanych wyników badań,
  • dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia.

Lekarze przyjmujący pacjentów:

  • lek. spec. Wojciech Szczurek
  • lek. spec. kardiolog Alina Łoboda

lek. spec. Wojciech Szczurek


lek. spec. Alina Łoboda