Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia czynna zgodnie z harmonogramem przyjęć dostępnym w przychodni.

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej usytuowana w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku zapewnia między innymi leczenie ambulatoryjne obrażeń układu kostno-stawowego. Ponadto prowadzone są konsultacje dla chorych, leczenie opatrunkowe oraz wykonywane są drobne zabiegi takie jak punkcje stawów, dostawowe podawanie leków jak i również ostrzyknięcia okołostawowe. Do kompetencji poradni należy również prewencja schorzeń kostno-stawowych i ich powikłań oraz edukacja zdrowotna naszych pacjentów. Naszym pacjentom przysługują wizyty konsultacyjne w okresie przed i poszpitalnym.

Świadczeń medycznych udzielamy bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowania od lekarza POZ lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń na podstawie umowy z NFZ oraz odpłatnie zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie (zakładka „O nas”).

Poradnia współpracuje z usytuowanymi w naszej przychodni: pracownią rentgenodiagnostyki oraz z laboratorium.

Ustalenie wizyty:

W celu ustalenia terminu wizyty pacjenci mogą się zarejestrować telefonicznie, bezpośrednio w rejestracji lub poprzez e-rejestrację na stronie internetowej naszego zakładu.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

  • dowodu osobistego w celu założenia dokumentacji medycznej,
  • skierowania i zaleceń od lekarza prowadzącego,
  • posiadanych wyników badań,
  • dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia.

Lekarze przyjmujący pacjentów:

  • lek. spec. Janusz Bolisęga

lek. spec. Janusz Bolisęga