Ośrodek dziennej rehabilitacji

Poradnia czynna zgodnie z harmonogramem przyjęć dostępnym w przychodni.

Ośrodek dziennej rehabilitacji w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku zajmuje się leczeniem nabytych i wrodzonych schorzeń narządu ruchu dla pacjentów wszystkich grup wiekowych oraz leczeniem wad postawy u dzieci. Lekarze specjaliści przyjmujący pacjentów w naszej poradni kwalifikują chorych na odpowiedni rodzaj rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym zlecając kompleks niezbędnych zabiegów i badań medycznych.

W ośrodku dziennej rehabilitacji leczymy między innymi stany pourazowe, zwyrodnienia, złamania, zwichnięcia, skręcenia i stłuczenia kończyn, urazy więzadłowe stawu kolanowego oraz zmiany przeciążeniowe, ortopedyczne wady wrodzone i nabyte narządu ruchu czy zespoły bólowe stawu kolanowego.

Do zakresu świadczonych usług medycznych zapewnianych przez poradnie zalicza się wywiad diagnostyczny, konsultacja w pełnym zakresie i ocena problemów występujących u chorego oraz opieka pielęgniarska jak i również badanie fizykalne. Owe czynności pozwolą na rzetelną ocenę aktywności ruchowej pacjenta, jego czucia powierzchownego i głębokiego, odruchów ścięgnisto okostnowych oraz zakresu ruchu w stawach.

Ponadto do kompetencji naszego ośrodka należy prewencja schorzeń narządu ruchu i ich powikłań oraz edukacja zdrowotna naszych pacjentów. Naszym pacjentom przysługują wizyty konsultacyjne w okresie przed i poszpitalnym.

Świadczeń medycznych udzielamy bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowania od lekarza POZ lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń na podstawie umowy z NFZ oraz odpłatnie zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie (zakładka „O nas”).

Poradnia współpracuje z usytuowanymi w naszej przychodni: pracownią rentgenodiagnostyki oraz z laboratorium.

Ustalenie wizyty:

W celu ustalenia terminu wizyty pacjenci mogą się zarejestrować telefonicznie, bezpośrednio w rejestracji lub poprzez e-rejestrację na stronie internetowej naszego zakładu.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

  • dowodu osobistego w celu założenia dokumentacji medycznej,
  • skierowania i zaleceń od lekarza prowadzącego,
  • posiadanych wyników badań,
  • dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia.

Lekarze przyjmujący pacjentów:

  • dr n.med. Stanisław Jankowski
  • lek. spec. Bożena Łącka

dr n.med. Stanisław Jankowski


lek. spec. Bożena Łącka