Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku, ul. Staicha 1
województwo małopolskie, powiat oświęcimski

O nas:

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku stanowi placówkę publicznej służby zdrowia, świadczącą usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii, poradni zdrowia psychicznego oraz medycyny pracy.

Nasza misja:

Celem naszego zakładu jest zagwarantowanie naszym pacjentom dobrego zdrowia i samopoczucia jako najważniejszej wartości w życiu człowieka. By tego osiągnąć nieustannie jesteśmy zaangażowani w prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia.

Świadczenia oferowane są bezpłatnie w ramach ubezpieczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nasi pacjenci otoczeni są opieką i pielęgnacją przez najlepszych w regionie specjalistów, w tym również przez pielęgniarki środowiskowe oraz położne.

W uzasadnionych medycznie sytuacjach pacjentowi przysługuje transport sanitarny, który nasz SGZOZ świadczy za pośrednictwem firmy zewnętrznej.

Poniższe dokumenty możliwe do pobrania mają za zadanie pomóc państwu w poznaniu naszej placówki oraz są potwierdzeniem jakości oferowanych przez nas świadczeń.

Zapraszamy do zapoznania się cennikiem usług oferowanych w naszej przychodni, aktualnie obowiązującym regulaminem (aneks), treścią naszego statutu (aneks) oraz spisem praw pacjenta.

Polityka jakości

Celem głównym SGZOZ w Chełmku jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.

Zobacz nasz certyfikat jakości