RYS HISTORYCZNY


Pierwsze wzmianki historyczne o wiosce Chełmek pochodzą z 1414r. Jest w nich mowa o Mikołaju z Chełmka. Kronika z 1490 r. wymienia Chełmek jako osadę należącą do parafii Jaworzno. Można przypuszczać, że powstanie wioski było związane z potrzebą ochrony szlaku handlowego z Krakowa na Śląsk i przeprawy przez rzekę Przemszę. W 1772r. Chełmek znalazł się w zaborze austriackim. Gdy po wojnach napoleońskich, kongres wiedeński utworzył w 1815r. Rzeczpospolitą Krakowską, Chełmek wszedł w granice tego neutralnego państwa. W 1846r. Austria dokonała aneksji Rzeczpospolitej Krakowskiej. Znaczenie wioski wzrosło, gdy w 1856r. uruchomiono linię kolejową ("wiedeńska linia kolejowa"). Równocześnie przeprowadzono regulację rzek Wisły i Przemszy. Umożliwiło to rozwój osady.

Podczas II wojny światowej, w dniu 3 września 1939r. w Chełmku doszło do walk polskich oddziałów, usiłujących spowolnić natarcie wojsk niemieckich. Wioska została ostrzelana przez niemiecką artylerię. Zniszczonych zostało 26 domów. Następnie wioskę zajęły wojska niemieckie. Chełmek został przyłączony do III Rzeszy. W październiku 1942r. w wiosce utworzono obóz pracy przymusowej, będący filią hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W styczniu 1945r. Chełmek zajęły wojska radzieckie, a następnie wieś powróciła do Polski.

W 1969r. Chełmek otrzymał prawa miejskie.

 

Chełmek rozkwitł w latach powojennych. W tym czasie fabryka stała się największym zakładem obuwniczym w Polsce zatrudniała  około 7 tysięcy pracowników/. Sam zakład został zmodernizowany i w niczym już nie przypominał tego przedwojennego. W Chełmku wybudowano wówczas z prawdziwego zdarzenia Przychodnię Lekarską.

 

Przychodnia w Chełmku powstała jako zaplecze usług związanych z ochroną zdrowia dla pracowników Południowych Zakładów Przemysłu Skórzanego "Chełmek" SA oraz ich rodzin.


SGZOZ w Chełmku stanowi placówkę publicznej służby zdrowia, świadczącą usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii, poradni zdrowia psychicznego oraz medycyny pracy.