Medycyna pracy

Poradnia czynna zgodnie z harmonogramem przyjęć dostępnym w przychodni.

Poradnia medycyny pracy usytuowana w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku wykonuje badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, badania lekarskie w kierunku wydania orzeczeń sanitarno-epidemiologicznych. Do kompetencji poradni zalicza się również badania kierowców i kandydatów na kierowców, próby wysokościowe, w narażeniu na hałas, badania wynikające z chorób zawodowych oraz koniecznych do wykonania na skutek wypadków przy pracy i nagłych zdarzeń.

Na podstawie owych badań profilaktycznych wystawiane są orzeczenia lekarskie, wykonywane są konsultacje specjalistyczne, pobranie materiału do badań laboratoryjnych, badania EKG, badania spirometryczne i audiometryczne oraz badania RTG. Poradnia wykonuje ponadto badania dotyczące oceny możliwości pobierania nauki przez kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych oraz uczniów tych szkół, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Świadczeń medycznych udzielamy bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń na podstawie umowy z NFZ, skierowania otrzymanego od pracodawcy - zleceniodawcy na podstawie zawartej umowy oraz odpłatnie zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie (zakładka „O nas”).

Ustalenie wizyty:

W celu ustalenia terminu wizyty pacjenci mogą się zarejestrować telefonicznie, bezpośrednio w rejestracji lub poprzez e-rejestrację na stronie internetowej naszego zakładu.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

  • dowodu osobistego w celu założenia dokumentacji medycznej,
  • skierowania i zaleceń od lekarza prowadzącego,
  • posiadanych wyników badań,
  • dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia.