Kontakt

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku, ul. Staicha 1
województwo małopolskie, powiat oświęcimski

NIP 549-19-96-766, REGON 357007652, KRS 0000003229

Nazwa pracowniTelefon
Rejestracja ogólna 33 846 14 61; 33 846 11 69
Gabinet zabiegowy wew. 109
Poradnia stomatologiczna wew. 132
Rejestracja Poradnia Kardiologicza i Medycyna Pracy wew. 124
Rejestracja Poradnia Ginekologiczna i Urologiczna wew. 222
Rejestracja Poradnia Okulistyczna wew. 224
Rejestracja Poradnia Otolaryngologiczna wew. 228
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej wew. 231
Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG) wew. 205
Zabiegi rehabilitacyjne wew. 206
Rejestracja Poradnia Chirurgii Ogólnej i Urazowej wew. 201
Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinne wew. 306
Położna Środowiskowo-Rodzinna wew. 306
Rejestracja Poradnia Pediatryczna wew. 301
Pielęgniarka koordynująco-nadzorująca 33 846 14 61; wew. 103
Poradnia dziecka 33 846 12 02
Punkt szczepień 33 846 12 02
Administracja tel./fax 33 846 15 90
Księgowość 33 846 34 26
Kardy, zamówienia publiczne 33 846 15 99

Świadczenia Nocnej

i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

(OPIEKI CAŁODOBOWEJ POZ)

Udzielane są wOŚWIĘCIMIU:

ul. Wysokie Brzegi 4, 32 – 600 Oświęcim

(budynek główny Szpitala Powiatowego – wejście do Poradni Specjalistycznych, za Pracownią Rezonansu Magnetycznego

I piętro, gabinety 114, 115,117)

tel. 33 844 84 93

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. Dyżurujący lekarze i pielęgniarki udzielają świadczeń w ambulatorium, a w przypadkach medycznie uzasadnionych mogą również udzielać pomocy w domu pacjenta. Zamawiając wizytę domową należy pamiętać, by poprosić o nią w placówce posiadającej ambulatorium na obszarze, w którym przebywamy.

Realizatorem świadczeń medycznych dla mieszkańców gminy Chełmek w warunkach domowych jest Zakład OPIEKI ZDROWOTNEJ w Oświęcimiu (SZPITAL POWIATOWY).

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania. Może z nich skorzystać każdy ubezpieczony pacjent.

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia zaleca się wezwanie ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (POGOTOWIE RATUNKOWE).

Aby wezwać zespół ratownictwa medycznego powinni Państwo zadzwonić pod numer 999 lub 112.