DRUGIE ŻYCIE 16/07/2014

Promowanie idei transplantacji i krwiodawstwa w ramach VI edycji ogólnopolskiej Kampanii „Drugie życie” było okazją do uhonorowania uczestników Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku dyplomami uznania oraz symbolicznymi nagrodami za szerzenie idei dobrych praktyk i promowanie pomocy innym.

Gościem spotkania była Katarzyna Siata - Dyrektor SGZOZ w Chełmku, a równocześnie Przewodnicząca Małopolskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie, która wręczyła wyróżnionym dyplomy i podziękowania oraz podkreśliła, jak wielkie znaczenie ma ofiarowanie cząstki siebie drugiemu człowiekowi. Słowa uznania oraz życzenia zdrowia, sił i wytrwałości w realizowaniu szlachetnych przedsięwzięć skierowała do wszystkich, dzielących się wszelkimi formami dobra oraz promujących idee krwiodawstwa i przeszczepiania narządów w celu ratowania życia i zdrowia.