Pracownia spirometrii

Pracownia spirometrii usytuowana w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku wykonuje badania w trybie ambulatoryjnym oraz na zlecenie przez poszczególne poradnie.

Badanie spirometryczne polega na pomiarze pojemności płuc oraz przepływu powietrza przez oskrzela. Pozwala na dokładną ocenę czynnościową układu oddechowego. Jest podstawą rozpoznania i oceny rozwoju wielu częstych chorób układu oddechowego takich jak astma oskrzelowa, czy przewlekła obturacyjna choroba płuc. Pozwala również na monitorowanie skuteczności leczenia. Wykonanie spirometrii jest konieczne u osób z podejrzeniem występowania duszności oraz palących papierosy.

Świadczeń medycznych udzielamy bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń na podstawie umowy z NFZ oraz odpłatnie zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie (zakładka „O nas”).

Ustalenie wizyty:

W celu ustalenia terminu wizyty pacjenci mogą się zarejestrować telefonicznie, bezpośrednio w rejestracji lub poprzez e-rejestrację na stronie internetowej naszego zakładu.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

  • dowodu osobistego w celu założenia dokumentacji medycznej,
  • skierowania i zaleceń od lekarza prowadzącego,
  • posiadanych wyników badań,
  • dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia.