Pracownia diagnostyki obrazowej USG i RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej USG i RTG usytuowana w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej wykonuje badania w opcji cyfrowej i klasycznej oraz badania kontrastowe w celu zwiększenia dostępu do wysokiej jakości świadczonych usług oraz szybkości uzyskiwania i przetwarzania wyników przeprowadzanych badań.

Pracownia rentgenowska wyposażona jest w wysokospecjalistyczny aparat RTG, który ma za zadanie zredukować do minimum dawkę napromieniowania pacjenta. Do zakresu badań RTG zalicza się między innymi badanie konwencjonalne klatki piersiowej, układu kostnego (kończyn dolnych i górnych, kręgosłupa, miednicy, czaszki, zatok) oraz jamy brzusznej.

Pracownia ultrasonograficzna na najwyższej jakości aparaturze wykonuje badania USG między innymi jamy brzusznej, tarczycy, piersi, organów ginekologiczno-położniczych oraz układu mięśniowo-szkieletowego.

Świadczeń medycznych udzielamy bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń na podstawie umowy z NFZ oraz odpłatnie zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie (zakładka „O nas”).

Ustalenie wizyty:

W celu ustalenia terminu wizyty pacjenci mogą się zarejestrować telefonicznie, bezpośrednio w rejestracji lub poprzez e-rejestrację na stronie internetowej naszego zakładu.

Na wizytę prosimy o zabranie ze sobą:

  • dowodu osobistego w celu założenia dokumentacji medycznej,
  • skierowania i zaleceń od lekarza prowadzącego,
  • posiadanych wyników badań,
  • dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia.