Poradnia ogólna

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00
 

 Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Medicus - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej pełni bardzo ważną rolę w procesie diagnozowania i leczenia. Możliwość wykonania na miejscu badań laboratoryjnych, EKG, USG i RTG znacznie przyśpiesza postawienie prawidłowego rozpoznania, skierowanie do odpowiedniego specjalisty i wdrożenie skutecznej terapii. Dla komfortu pacjentów duże znaczenie ma obecność wszystkich specjalistów w tym samym budynku.

Wystarczy złożenie deklaracji przynależności, aby stać się pacjentem SGZOZ. Codzienną opiekę nad pacjentami roztacza personel Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Służy on pomocą zarówno w czasie choroby, jak i zdrowia przeprowadzając liczne akcje profilaktyczne. Celem POZ jest nie tylko leczenie, ale także spowodowanie by dobre zdrowie pacjentów pozwalało im na realizowanie najśmielszych planów i zamierzeń. Opieka ta oferowana jest  bezpłatnie (w ramach ubezpieczenia - Narodowy Fundusz Zdrowia).
W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej pacjent otoczony jest również opieką pielęgniarki środowiskowej oraz położnej, w uzasadnionych medycznie sytuacjach przysługuje również pacjentowi transport sanitarny, który SGZOZ świadczy za pośrednictwem firmy zewnętrznej.

Lekarze medycyny: 

Dorota Kapusta


Jan Franczyk


Maria Srebro-Przybyłowska


Hani Youssef


Janusz Betlej


Katarzyna Stępień-Niziołek


Teresa Gziut